En legende er gået bort

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Få danske reklamefolk har sat så markante aftryk på den danske reklamebranche gennem de sidste 70 år, som Mogens Holten fra Bates. Han døde d. 2. januar. Jan Duckert m.fl. skriver mindeord.

For historieløse unge siger navnet Mogens Holten formentlig ikke meget. Men det burde det, fordi han er en af de mest markante danske bureauledere gennem mange generationer. Ikke blot fordi han gennem årtiers ledelse af Bates skabte et uhyre velrenommeret bureau men også fordi han satte sig betydelige fodaftryk på hele branchen.

Var der f.eks. unge mennesker, han troede på, og som ville noget mere end blot at være ansat på Bates, bekymrede det ham ikke at hjælpe dem igang. Og det indebar, at give dem kunder med at starte på. Derfor er der i dag, f.eks. bureauer der hedder Advance og Wibroe, Duckert & Partners – markante danske bureauer – især sidstnævnte, der er de sidste 30 års højst profilerede bureau.

Mogens Holten døde d. 2. januar, 91 år, og begraves i dag. Bureaubiz har samlet en række mindeord.

Mogens satte en meget høj standard 

Jan Duckert adm. dir., People Group:

Mogens Holten var en af dansk reklames mest betydningsfulde skikkelser. Med sine 50 år i branchen – startende i 1941 – har Mogens sat en meget høj standard – både professionelt og menneskeligt.

Allerede i 1967 var Mogens – meget fremsynet – med til at globalisere det danske bureau WA, som blev til WA Bates. Et internationalt ejerskab, som allerede den gang var en hårfin balancegang imellem krævende internationale ejere på den ene side og krævende medarbejdere, som ikke havde tradition for at sætte deres lys under en skæppe på den anden side.

Mogens fik bygget en tillidsfuld relation til de amerikanske ejere, som for fleres vedkommende endte i venskaber.

Samtidig udviklede det danske bureau sig til at blive Danmarks absolut stærkeste bureaukoncern. Udover at fastholde WA Bates kvaliteter lykkedes det at få opbygget en reklamegruppe, som også kom til at omfatte Partners, Advance, Leise&Co, Plan Design samt en forgrening til Nørgård Mikkelsen på Fyn.

Dog gik det galt, da amerikanerne kaldte til globalt møde den 16. maj i Australien. Det er selvfølgelig meget forlangt, at amerikanerne skulle kende de danske jagttider. Men efter denne hændelse respekterede man, at bukkejagten går ind i Danmark på denne dag. Mogens skød en fin buk og nåede aldrig frem til mødet i Australien.

På brancheniveau har Mogens gjort en kæmpe indsats for både respekten og selvrespekten. Gennem uddannelse af massevis af folk. Gennem langtidsholdbare overenskomster med de danske mediehuse. Og gennem rekruttering af højt uddannede folk af både kunstnerisk og merkantil observans.

Mogens blev 91 år og har haft et fantastisk liv. Mogens var en person, som var særdeles let at synes om, respektere, imponeres af og ikke mindst lære fra. Han formidlede den forunderlige tryghed som få kan gøre fra en klangbund af livsklogskab, generøsitet og balance.

Vi er mange, som er dybt taknemmelige over at have kendt Mogens Holten.

  

Tre ting står tydeligt i erindringen

Erik Laumand, adm. dir. Nørgaard Mikkelsen:

Jeg lærte Mogens Holten at kende som bestyrelsesmedlem, da Nørgård Mikkelsen i 1985 blev er del af Bates-Gruppen, og der er 3 ting, jeg som ung reklamemand husker lysende klart:

  • Hvordan han med få kloge ord og sin blotte tilstedeværelse kunne styre et møde.
  • Hvordan alle de andre alfa-hanner i reklameskoven accepterede ham som konge på godt og ondt.
  • Hvordan han ydmygt modtog en helt enestående hyldest ved sit 50 års jubilæum hos Bates-Gruppen på Landemærket.

Han var på alle måder en stor mand.

Æret være hans minde

  

Havde han tillid var der 100 pct. opbakning. Men svigt den ikke

Bjarne Egedal, bestyrelsesformand, Winwin Agency:

Intet er som det har været i vor branche og nu er også Mogens Holten gået bort 91 år gammel.

Mogens Holten var reklamebranchens sidste levende gentleman og gjorde virkelig en stor forskel i sin levetid.

Fra min første dag i denne vidunderlige branche, fik jeg kendskab til de tre musketerer hos det store og respekterede bureau WA på Landemærket, det var Eyvind Østrup, Otto Kehlet og Mogens Holten. Dette bureau var under deres ledelse, bureauet som satte dagsordenen og de investerede meget i uddannelse af unge mennesker fra Handelshøjskolen.

Der var respekt i og udenfor branchen og dette meget positive omdømme fortsatte i årene fremover – der er mange dygtige marketingfolk, der har trådt deres “barnesko” på dette bureau.

Det var ikke kun i eget bureau Mogens Holten lagde stor arbejdsindsats også branchens ve og vel stod hans hjerte meget nær og ikke mindst hans virke som formand i branchens Sikkerhedsudvalg og Kontroludvalg samt ved forhandlingerne med media, står der til stadighed stor respekt omkring.

På et tidspunkt hvor et medlemsbureau var kommet i store økonomiske vanskeligheder, som ville have fået stor indflydelse på hele branchen, var det Mogens Holten’s store forhandlingsevner og høje menneskelige omdømme der redede bureauerne.

Mogens Holten var visionær og var initiativtager til opstart og etablering af flere selvstændige enheder indenfor branchen. Havde han tillid til et menneske, så var der 100% opbakning. Men du skulle aldrig svigte denne tillid, for så var du absolut ude af hans tanker og omsorg.

Personligt har jeg altid næret den dybeste respekt for Mogens Holten og har beundret han evne til altid at tænke på branchens vegne frem for egen vinding. Det var stort!

Også da vi i sin tid startede Rutinecentralen og senere TMP/OMD var Mogens Holten så absolut en af de drivende kræfter, og lige til det sidste i hans liv interesserede det ham at høre, hvad der var af nyheder indenfor media- og bureauverdenen.

Netop nu og tiden herefter, vil jeg tænke tilbage og mindes de mange gode og positive oplevelser som Mogens Holten har givet mig. Tak!

En ener er gået bort – hans lige fandtes ikke!

  

Advance var navnet på Holtens båd

Jens Krog, adm. dir., Advance:

Mogens Holten er død, men en masse af hans ideer og de skibe han satte i søen i reklamebranchen lever videre. Hos Advance kan det gøres op meget enkelt. Uden Holten ikke noget Advance. Han var sammen med stifter Bernt Hjorth manden, der om nogen sikrede at Advance kunne blomstre – i første omgang i Bates regi og siden med Holtens mellemkomst som selvstændigt bureau.

Og det med at sætte skibe i søen skal tages helt bogstaveligt – Advance var navnet på Holtens båd og Advance flyder stadig.

Holtens klarsyn i forhold til forretningsmuligheder og mennesker var unikt og selv i en sen alder havde han sin gang på Landemærket og kommenterede vidende på de ting han så.