En ordentlig skævert fra Par No. 1

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet tabte 1 mio. kr. om måneden i otte måneder og regnskabet kan vise sig at blive næsten profetisk for branchen. Bureauets direktør er dog positiv fremadrettet.

“Man må bare ryste det af sig og komme videre”.

Og så selvfølgelig handle for at få løst problemerne. Det er da også sket, siger Par No. 1’s adm. dir. Jørgen Hansen om det regnskab, der netop er blevet offentliggjort.

Et regnskab der bedst kan karakteriseres som en ordentlig skævert og til fulde illustrerer, hvorfor det hastigt voksende bureau inden for det sidste lille års tid har været igennem både lønnedgang og nedskæringer.

Der er tale om et regnskab for 8 måneder fra d. 1. maj til 31. december, fordi bureauet fremover skal følge kalenderåret.

Men på de 8 måneder nåede Par No. 1 at tabe 8 mio. kr.

Omregner man til helårsbasis holder bureauet godt nok bruttoavancen på cirka samme niveau som det foregående regnskabsår.

“Men når markedet vender så pludseligt, som det er sket her, så slår det hårdt på et bureau som vores, fordi vi har været meget vækstorienteret i flere år været gearet til det”, siger Jørgen Hansen og tilføjer, at man har reageret hurtigt og kontant – men det tager tid at få effekt af nedskæringerne.

Kigger man mere generelt på det, kunne Par No. 1 næsten ikke have fundet en værre 8-måneders periode til at aflægge regnskab for.

Først stod man med en sommerpause, hvor bureauer traditionelt ingen penge tjener. Og derefter startede krisen. På den måde kan man risikere, at dette regnskab viser sig som nærmest profetisk for branchens udvikling. De fleste af bureauregnskaberne for hele året er ganske gode.

“Vi mærkede det allerede lige efter sommerferien. Samtidig havde vi købt to mindre virksomheder, som skulle integreres i den periode. Det i sig selv koster i en periode, men her blev det ekstra hårdt”, siger Jørgen Hansen.

Underskuddet har reduceret egenkapitalen med 6 mio. kr. til ca. 7,5 mio. Måske ikke alarmerende, men bureauets ejere vil dog nu løfte den igen ved at skyde ekstra kapital ind.

Jørgen Hansen mener desuden, at der nu er lys for enden af tunnelen.

“Nu skal man jo i tider som disse altid passe på med at være jubeloptimist, men vi har så mange spændende ting i gang, at jeg er rimeligt positiv fremadrettet”, siger Jørgen Hansen.

Nøgletal for Par No. 1 (8 måneder)

  • Bruttoavance 45,4 mio. kr. (66,3 mio. for foregående 12 mdr.)
  • Lønandel 92 (68)
  • Resultat af primær drift -8,138 mio. kr. (+4,471 mio. kr. i foregående 12 mdr.)
  • Resultat før skat -9,128 mio. kr. (+3,529 mio. kr. i foregående 12 mdr.)

    Bruttoavance er estimeret af Bureaubiz