Endnu et bureau er gået konkurs

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

“Endnu et bureau” er faktisk navnet – men det er et nyt navn, For en måned siden hed bureauet Umloud Untd.

Regnskabet for Umloud Untd for 2011 var ikke køn læsning. Ikke så meget på grund af den faldende bruttoavance og underskuddet – det var trods alt mindre end overskuddet året før – men mere på grund af ordene.

Bureauet måtte nemlig konstatere, at udviklingen efter regnskabsårets afslutning havde udviklet sig negativt og på årets første fem måneder havde man tabt 850.000 kr. Det er et stort tal i forhold til et bureau med en bruttoavance i 2011 på skønsmæssigt 3 mio. kr. Året gav et underskud på 204.000 kr.

Forventningen var dog, at igangsatte rationaliseringer  og andre initiativer ville virke, og adm. dir. Uri Andersen gav over for Bureaubiz udtryk for at man havde planer, der pegede frem og som bl.a. indebar en ny type bureau.

På det grundlag kom der så et navneskifte til Endnu et bureau lige som et datterselskab skiftede til Endnu et webbureau.

Men planerne er åbenbart ikke faldet i hak. I tirsdags blev der afsagt konkursdekret i Skifteretten. Det er sket på en egenbegæring.

“Direktionen, dvs. undertegnede, har indgivet egen konkursbegæring for Endnu et Bureau aps, fordi jeg vurderer, at det ikke længere er muligt at sikre driften i selskabet. Det er foregået helt udramatisk og på forsvarlig vis for at minimere et tab for kreditorerne,” siger Uri Andersen og fortsætter:

“Det har været super vigtigt for mig at lukke de eksisterende relationer og økonomiske mellemværender ned på en ordentlig måde. Og jeg kan derfor også sige, at stort set alle har fået deres penge bortset fra Holding og et datterselskab, der så har finansieret festen.” 

Uri Andersen, siger videre, at bureauet har været under nedlukning i et godt stykke tid, og han karakteriserer konkursen som et mere et formelt punktum, der betyder, at han selv og medarbejderne kan komme videre.