Endnu et bureau med markant fremgang

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Århusiansk digitalt bureau er blevet næsten tredoblet på to år. Og bundlinjen er fulgt med.

Selvom mange ser et hårdt efterår udvikle sig, så har tendensen været overvejende positiv i de første regnskaber fra bureauer, der vedrører 2012.

Forleden kunne vi fortælle om en flot udvikling i det aktiverings- og eventorienterede bureau, Montdor, og nu kan det århusianske digitale bureau, Heyday melde sig i rækken af bureauer med markant fremgang.

Seneste regnskab gav en vækst på næsten 50 pct. og bureauet er nu blevet næsten tredoblet på to år.  Og det er vel og mærke med en bundlinje, der er fulgt med.

Overskudsgraden er på 21,6, hvilket er en forbedring, og det er en udvikling, som placerer bureauet blandt landets mest veldrevne i henhold til Bureaubiz Performance Indeks (BBPI-score), der vurderer udvikling over tre år i bruttoavance og overskudsgrad.

Heyday er et bureau som ikke konkurrerer på at være størst, når det gælder nøgletal som løn og bruttoavance pr. medarbejder. Faktisk er disse tal på et meget lavt niveau sammenlignet med branchen som helhed.

Der kan være nogle regnskabstekniske forklaringer på, at niveauet i det seneste regnskabsår er særligt lavt, men adm. dir. Anders Lorentz medgiver dog, at bureauet generelt nok vil være at finde i den lavere ende.

Det hænger bl.a. sammen med, at bureauet gerne vil være et arnested for talent, og at man derfor henter unge mennesker ind som en del af konceptet.

Anders Lorentz synes, at udviklingen hen over sommeren fortsat har været god, men forklarer herudover bureauets udvikling med bestræbelser på at holde fokus på kernekompetencer.

“Vi arbejder meget med at holde skruen lige i vandet og sikre at vi fortsat leverer trods den markante vækst,” siger Anders Lorentz.

Nøgletal for Heyday

  • Bruttoavance 9,5 mio. kr. +46,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 593.750 kr. -8,7 pct.
  • Lønandel 58,6 (60,6)
  • Resultat af primær drift +2,05 mio. kr. +61 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz