Energistyrelsen på jagt efter bureauer til budget på over 40 mio. kr.

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Opgaven fra Energistyrelsen er en rammeaftale omhandlende levering af kommunikation om energieffektvisering, forsyning og grøn omstilling. De 40-60 mio. kr. er dog kun et skøn.

For godt et år siden valgte Energistyrelsen tre bureauer til et stort projekt om BedreBolig. Nu sætter Styrelsen gang i et endnu større udbud.

Og denne gang har Energistyrelsen valgt at søge en rammeaftale for hele sine kommunikation. Det er ikke umiddelbart pebernødder. Det anslåede budget lyder på 40-60 mio. kroner over fire år. 

Men offentlige udbud har jævnligt vist sig at være usikre, og denne gang er der da heller ingen garantier. I selve udbudsmaterialet lyder det:

”Det understreges, at der er tale om et forventet opgaveomfang. Energistyrelsen stiller ikke garanti for opgaveomfanget inden for rammeaftalen.”

Og det gentages i en mail fra fuldmægtig i Energistyrelsen, Frederik Hyllested:

“Indledningsvist skal jeg gøre opmærksom på, at omfanget af Energistyrelsens brug kommunikationsydelser i sagens natur vil være udtryk for et skøn, hvorfor en ramme på 40-60 mio., som du skriver, ikke er fastlagt.”

Uagtet den usikkerhed, ønsker Energistyrelsen i første omgang at prækvalificere 8-12 bureauer, som man efterfølgende forventer vil udmunde i en rammeaftale med 3-5 bureauer.

De valgte bureauer vil få tildelt opgaver i form af enten miniudbud, hvis opgaven har en størrelse på 1 mio. kroner eller derover, eller ved direkte tildeling.

Den overordnede opgave går ud på at kommunikere om energieffektvisering, forsyning og grøn omstilling og omfatter følgende elementer:

  • Kommunikationsstrategisk rådgivning og sparring
  • Kommunikationskoncepter og kampagner (herunder udarbejdelse, kampagnestyring, idé og layout på kampagneelementer, relationsmarkedsføring, direct marketing, tv-reklamer og film, outdoor, digitale platforme, tryksager, fotostyring mm.
  • Markedsanalyser og effektevaluering

Trykning, distribution og webdesign er ikke en del af rammeaftalen.

Bedre Bolig for godt et år siden handlede om at hjælpe danskerne med at energirenovere deres hjem.  Udbuddet lød på 15 mio. kroner for to år og er forløbet som planlagt. De tre vindende bureauer var Advance, Geelmuyden Kiese og IUM.

Der er deadline for modtagelse af ansøgninger til prækvalifikation til Energistyrelsens rammeaftale den 10. august.

Udbuddet kan ses her