Engang kæmpede TV 2 for kvalitet i reklamerne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Spørgsmålet er, om stationen er holdt op med det. Det kan i hvert fald næppe være befordrende for kvaliteten at kaste grus i samarbejdet mellem kunder, bureauer og produktionsselskaber.

Far From Hollywoods ejer, Stefan Danholm, satte i går fingeren på et centralt punkt i forhold til TV 2’s kamp for at gafle reklameproduktioner fra bureauer, da han talte om kvalitet.

Der var faktisk en gang, hvor TV 2 stillede sig som bannerfører for kreativ kvalitet ud fra erkendelsen, at jo bedre reklamer des bedre reklameblokke – og dermed også bedre for TV 2.

Følgelig optrådte TV 2 som sponsor for reklamepriser, og senere oprettede man sin egen Glade Seer. Holdningen kan ikke være gået helt i glemmebogen for ellers ville det ikke give nogen mening at investere ressourcer i at repræsentere Cannes Festivalen i Danmark.

Festivalen giver ikke noget for det – det er en ren udgift for TV 2 – så det må være kontakten til en attraktiv målgruppe, der skal retfærdiggøre udgifterne.

Selvfølgelig kan man bruge festivalen til at invitere annoncører derned – men det er og bliver en festival, der først og fremmest rammer et bureau-publikum.

Det er i øvrigt også en festival, der dyrker de bedste ideer og kreativ kvalitet.

På den baggrund kan det være svært at se rationalet bag TV 2’s initiativer i forhold til at gafle reklameproduktioner fra bureauer. Med mindre altså, at TV 2 er af den opfattelse at man via sin Inhouse Productions er bedre til at fremme kreativ kvalitet end bureauerne er.

Spørgsmålet er dog om selv TV 2 medarbejdere tror på det, og det er da også en klar oplevelse hos bureauer, at TV 2 med sine initiativer først og fremmest presser prisen med henblik på at få flere indrykninger.

Det ligner en markant anderledes holdning end den tidligere, hvor man søgte at være bannerfører for kvalitet og kreativitet.

Tag blot Stefan Danholms eksempel, hvor Nørgård Mikkelsen, Far From Hollywood har tilrettelagt en kampagne for Inspiration.

Pludselig kommer TV 2 med et tilbud, hvor man forsøger at få flyttet produktionen over til Inhouse Productions.

Det må karakteriseres som en noget vidtløftig og arrogant holdning, hvis TV 2 tror, at de uden videre kan erstatte Far From Hollywood i samarbejdet med Nørgård Mikkelsen og Søren Fauli uden konsekvenser for resultatet.

Man kan finde økonomiske begrundelser for initiativet, men kvalitative ambitioner kan ikke forklare det.

Man kan dele diskussionen om TV 2’s aggressive fremfærd i forhold til reklameproduktioner op i tre områder.

Dels er der det konkurrenceretlige spørgsmål. TV 2 har en dominerende stilling, og det indebærer regler for, hvordan man konkurrerer i markedet. Spørgsmålet er, om man må subsidiere reklameproduktion med indrykningspenge. Det er et juridisk spørgsmål, som jurister skal tage stilling til.

Dels er der relationen til bureauerne. Andre initiativer underbygger, at TV 2 gerne vil have bureauerne til at se stationen som en samarbejdspartner, men det kan blive svært, hvis bureauerne ikke ved, hvornår de bliver angrebet i ryggen.

Det er ganske rigtigt ikke usædvanligt at se medier tilbyde forskellige former for produktions-ydelser, men det er en balancegang, hvis man gerne vil have, at bureauer og medier står på samme side i forhold til at levere det bedst mulige produkt til annoncørerne.

Spørgsmålet er, om TV 2 har krydset grænsen for, hvad man som medie kan tillade sig, hvis man vil opretholde et godt samarbejde med bureauer.

Og endelig er der kvalitetsdiskussionen, som Stefan Danholm fremhæver.

Her er mediets langsigtede udvikling på spil, og TV 2 risikerer at skyde både sig selv – og annoncørerne – i foden, hvis man fremmer en udvikling, der fører til flere og dårligere reklamer.

Bureauerne kæmper i forvejen med, at mange annoncører er mere optaget af omkostningsreduktioner end kreativ kvalitet.

Store fodboldhold ved, at hvis de skal forfølge store ambitioner, så skal de have de bedste spillere, og så må de betale prisen for dem.

Mange annoncører ser ikke ud til at forstå sammenhængen mellem pris og kvalitet i indkøbet af kommunikation og ender med at forsøge at købe superliga-niveau med 1. divisions-priser.

Når TV 2 kaster sig ind i kampen om produktionerne, fremmer de presset på bureauerne.

Ingen har selvfølgelig patent på kreativitet, og ser man bort fra mulige konkurrenceretlige spørgsmål, kan man indvende, at bureauerne ikke er TV 2’s problem. Stationen skal selvfølgelig forfølge sine egne interesser.

Men stationen må nødvendigvis spørge sig selv, om det fremmer dens langsigtede interesser at medvirke til at øge presset på bureauerne,.

Det kan stort set ikke undgå at få konsekvenser for kvalitet og kreativitet.

Er det, hvad TV 2 vil, så kan det dog undre, at man samtidig investerer ressourcer i at repræsentere Cannes Festivalen i Danmark.