Envision kom godt gennem kriseåret

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Omfattende investeringer i renovering af ejendommene skar dog en fjerdedel af overskuddet. Bureauet har genansat tre af dem, der blev fyret i efteråret.

Hvor pokker bliver den krise af, kunne Envision’s adm. dir., Mona Juul, tænke for ca. et år siden.

Reklamebranchen var generelt stærkt kriseramt, men hun kunne konstatere, at det gik fantastisk.

Hun kom ikke til at vente forgæves. Krisen kom i bureauets 2. halvår – dog ikke mere end, at bureauet lige omkring jul kunne aflevere et ganske godt regnskab med en mindre vækst i bruttoavancen og et overskud på ca. 9 mio. kr..

At resultatet af primær drift faldt med 25 pct. skyldes andre forhold end krisen.

“Vi har gennem de sidste tre år brugt ca. 40 mio. kr. på at renovere vores tre ejendomme. Her finder man forklaringen på de ca. 3 mio. kr., overskuddet er faldet med”, siger Mona Juul og fortsætter:

“Vi kan nu glæde os over, at vi har fået gennemført disse investeringer i en perioden, hvor vi var i stand til at selvfinansiere dem i betydelig grad”.

At bureauet i sit andet halvår kom til at mærke krisen indebar at man skar den vækst i medarbejdertallet væk, man ellers havde gennemført.

Senere på efteråret – efter regnskabsårets afslutning – kom så en ny fyringsrunde, hvor bl.a. den kreative direktør og partner, Kim Karmark, røg.

“De afskedigelser hang ikke sammen med det netop overståede regnskabsår. Vi var ikke i krise. Men vi kunne se, at der fremadrettet måtte forventes en nedgang i aktiviteten, og derfor handlede vi med det samme, selvom vi rent faktisk havde ganske travlt på det tidspunkt”, siger Mona Juul og erkender, at det ikke nødvendigvis giver pluspoint på imagekontoen at reagere så hurtigt.

“Det er kun i banken, man får ros for den slags. Men for mig er det ansvarlig ledelse over for virksomhedens fremtid at træffe beslutninger, så snart man kan se, at de er nødvendige”.

Rent faktisk har det vist sig, at det ikke kom til at gå helt så slemt som ventet.

“Vi har efterfølgende kunnet genansætte tre af de fyrede medarbejdere pga. tilgang af nye projekter. Og det er vi naturligvis glade for. “

Nøgletal for Envision

  • Bruttoavance 89,439 mio. kr. +2,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 739.165 kr. -0,3 pct.
  • Lønandel 68 (68)
  • Resultat af primær drift 9,139 mio. kr. -25,4 pct.