Envision river pyramider ned

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Sideløbende med, at bureauet har måttet skære ned, gennemføres også en omfattende omstrukturering, der skal give en fladere struktur.

Den seneste måned har budt på nogle ordentlige skvulp i den århusianske bureauverden. Bl.a. med afgangen af mangeårige partnere hos byens klart største bureauer, Recommended og Envision.

“Der er sket mere i Århus i de sidste tre måneder end i de foregående 10 år”, som en bureaudirektør udtrykte det over for Bureaubiz.

Envision’s adm. dir., Mona Juul, vil ikke kloge sig på, hvad der sker i Århus – men hun vil godt fortælle, hvad der sker hos Envision, som i sidste uge sagde farvel til partner og kreativ direktør Kim Karmark samt 11 medarbejdere – heriblandt en direktør, der var startet blot 5 måneder forinden.

Nedskæringerne er meget enkelt begrundet i faldende aktivitet, men samtidig har bureauet faktisk sat gang i en omfattende omstrukturering, der grundlæggende skal føre til en fladere struktur.

“Vores kunder stiller mere end nogensinde krav om synlige resultater i form af kreative løsninger, der omsættes til salg og bundlinje. Det er resultaterne, som tæller. Og derfor må vi – som alle andre i branchen – løbende revurdere vores strategiske og kreative tilgang og tilpasse organisationen for at sikre, at Envision fortsat er en stabil og kreativ arbejdsplads, som skaber værdi for sine kunder og medarbejdere”, siger Mona Juul og fortsætter:

“Det er her, den største forklaring skal findes i omstruktureringen. Jeg synes let man bliver lidt tung i røven med for mange chefer og for mange interne tjeks og regler…. Det vil jeg gerne undgå. Og så vil jeg gerne have nogle bedre processer i forbindelse med større opgaver og pitches. Give magten til det enkelte team. Ned med faggrupper. Find ud af hvad målet er før valg af medie etc. Målet er at ramme bedre og hurtigere plet”.

Konkret er den kreative afdeling omlagt fra to afdelinger til en ny struktur inspireret tidligere Oticon-direktør Lars Kolind’s spaghetti organisation. D.v.s. flere selvkørende teams, mindre topstyring og integreret med den digitale afdeling.

I produktionen er strukturen også blevet fladere med tre selvledende teams.

I kontaktafdelingen kommer der ikke en ny kontaktdirektør – den rolle overtager Mona Juul selv – hjulpet af en internt rekrutteret chef for kontaktafdelingen.

Denne chef hedder Christian Kirkegaard.

Hertil kommer så, at flere afdelinger skifter leder.

“Jeg har valgt at afvikle og omstrukturere på een gang – så der ikke kommer bombe på bombe. Ulempen er så (i bagklogskabens lys) at tingene kan se ud til at hænge sammen”, siger Mona Juul.