Envision tjente mange penge

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Envision voksede på toppen – men mest på bunden, og bureauet præsterede en flot overskudsgrad.

Envisions nye hovedejere, brødrene Jens og Søren Kofoed, understregede i forbindelse med handlen, at de i deres investeringer fokuserer på økonomisk sunde bureauer.

Det kan man så nu konstatere, at Envision til fulde kan leve op til. Bureauet har netop afleveret sit regnskab for regnskabsåret frem til 30. september, og det er godt.

En vækst på toplinjen på godt 8 pct. svarer til 6,7 mio. kr. – og af dem endte næsten 4,4 mio. kr. på bundlinjen. En vækst på 24,6 pct. og en overskudsgrad, der går frem fra 20,3 til 23,3.

Det må karakteriseres som absolut godkendt – også selv om adm. dir., Mona Juul, understreger, at der er nogle engangsindtægter, som har hjulpet til.

“Vi har oplevet vækst både i form af en række nye kunder som f.eks. Dagrofa, Hummel og Rambøll samt større aktivitet hos eksisterende kunder. Så jeg er absolut stolt over resultatet, der rummer klar fremgang. Men jo – der er nogle engangs-indtægter, der har pyntet på det,” siger Mona Juul.

Disse tal gælder moderselskabet – d.v.s. reklamebureauet i Danmark. Men Envision ejer også en majoritet af et produktionsbureau i Vietnam, og regner man dette med bliver bureauet en tand større. Det ændrer dog ikke nævneværdig på udviklingstallene.

Envision har i årets løb skilt sig af med ejerandele i Nörd og Klap Film – og til gengæld overtaget det kreative bureau Marv. Samlet betyder det dog, at tilkomsten af Marv forklarer noget af væksten.

“Marv-folkene flyttede ind hos os allerede i sommer, så vi har haft glæde af dem i de sidste måneder af regnskabsåret. Det er gået rigtig godt. Marv har ikke mistet nogle kunder, det har vi heller ikke. Til gengæld har vi vundet nogle rigtig spændende opgaver sammen, senest dating.dk.”

Nøgletal for Envision

  • Bruttoavance 95,544 mio. kr. +8,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 965.091 kr. + 8,4 pct.
  • Lønandel 63,5 (64,9)
  • Resultat af primær drift +22,264 mio. kr. +24,6 pct.

Nøgletal for Envision, koncernen

  • Bruttoavance 103,133 mio. kr. +9,4 pct.
  • Resultat af primær drift +21,844 mio. kr. +25,3 pct.