Envision trodsede frygten om nedgang

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I efteråret 2009 skar bureauet ned som følge af en afmatning. Det er dog svært at finde krise i bureauets regnskab for det forløbne år. Envision har desuden solgt sit domicil – og lejet det tilbage.

Sidste efterår trak Envision i håndbremsen. Ud røg en halv snes medarbejdere på grund af en afmatning.

Var man for hurtig på aftrækkeren?

Ja, vil nogen nok sige, når de læser regnskabet for det forløbne år frem til d. 30. september. Det er nemlig et temmelig godt regnskab.

Godt nok kun med en moderat fremgang i bruttoavance på 2,4 pct., men sammenlignet med udviklingen blandt de bureauer, der har aflagt regnskab indtil nu, så er det faktisk ganske godt.

Styrken i regnskabet viser sig først og fremmest på bundlinjen. Den primære drift er næsten fordoblet, og da man samtidig har indtægtsført godt 12 mio. kr. for salg af bureauets ejendom, kom man ud af regnskabsåret med et overskud på 27,5 mio. kr. før skat.

Overskudsgraden (primær drift i forhold til bruttoavance – men eks ejendomsavance) blev på 19,2, hvilket er i den rigtig gode ende af bureaubranchen.

Men selvom disse tal kan indikere, at man var hurtig på aftrækkeren, da man skar ned, viser nøgletal, at det måske var en velbegrundet beslutning.

Bruttoavancen pr. medarbejder og lønandelen er selvsagt forbedret – men langt fra til et eksorbitant niveau. Bruttoavancen pr. medarbejder ligger en anelse over gennemsnittet for reklamebureauer sidste år, og lønandelen er bragt ned fra et niveau, der normalt karakteriseres som for højt.

Tallene tyder således på, at der er skabt en rimelig balance mellem ressourcer og aktivitet, og problemet kan være, at bureauet var blevet gearet til mere vækst, end der kom.

Vurderet på andre bureauers regnskaber er der desuden meget der tyder på, at 2. halvår i 2009 var hårdt, mens det begyndte at gå bedre lidt ind i 1. halvår for 2010.

Det er dog ikke lykkedes at få en kommentar fra adm. dir. Mona Juul – heller ikke til salget af bureauets domicil, hvor man i stedet er bundet op på en huslejeforpligtigelse.

Med regnskabet får Envision noget af praleretten i forhold til den store århusianske konkurrent, Recommended. Godt nok kan denne gruppe prale af at være Danmarks største reklamebureau – men Envision klarede sig bedre målt på nøgletal.

Nøgletal for Envision

  • Bruttoavance 91,62 mio. kr. +2,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 825.405 kr. +11,7 pct.
  • Lønandel 62,7 (68,1)
  • Resultat af primær drift 17,681 mio. +93,5 pct.

    Fortjeneste ved salg af ejendom er opført som en driftsindtægt, men er trukket ud af Bureaubiz. Med denne post lyder Resultat af primær drift på +30,227 mio. kr.