Envision-undersøgelse: Kvinder lyver

peng

En ny forbrugerundersøgelse slår fast, at kvinder lyver, så det driver. Den afslører også, hvorfor kvinder lyver, og hvad de lyver om. Nyttig viden i kommunikationen med det købende køn.

Envision har netop afsluttet en undersøgelse med over 1200 respondenter om, hvor meget og hvorfor kvinder lyver. Formålet med undersøgelsen er at forstå og sætte kvinder på dagsordenen som forbrugere.

“Det er kvinderne, der står for størstedelen af nutidens forbrug. Kvinderne bestemmer i vid udstrækning familiens madvaner, påklædning, bilvalg og feriekøb. Det er ganske enkelt kvinderne, der bestemmer, hvilken familie, familien skal være. Økosunde, sportsfreaks, dyreelskere etc. Og det er vigtigt at forstå kvinders løgne, hvis man vil forstå dem som forbrugere,” siger strategisk direktør hos envision, Mari-Louise Jonsson.

Meget tyder da også på, at løgne fylder meget i danske kvinders hverdag. 37 pct. af de kvindelige deltagere i envisions undersøgelse indrømmer at have løjet for sig selv i løbet af den seneste uge, mens 35 pct. indrømmer at have løjet for andre i samme periode. Og hele 9 ud af 10 af både kvinder og mænd mener, at kvinder lyver.

Kvinderne i undersøgelsen fortæller, at de primært lyver for at leve op til egne forventninger og for at få deres liv til at virke bedre, end det reelt er. Og så lyver de ‘for at skjule noget på hjemmefronten’, ‘for at skjule noget på arbejdet’, ‘for at virke klogere’, ‘for at virke sjovere’, ‘for at virke mere interessante’ eller simpelthen ‘for at virke perfekte’.

“Vi mener, at det er problematisk, at kvinder føler så stort et behov for at lyve for sig selv og andre. Men som bureau er det vores opgave at lære forbrugerne bedre at kende. Og vi kan bruge vores viden om kvinders løgne til at forstå dem bedre som forbrugere og dermed ramme dem mere præcist med vores produkter og kommunikation,” siger Mari-Louise Jonsson.

Jo yngre kvinderne er, desto mere lyver de for sig selv og andre – og desto mere forventer de, at andre lyver. Mens 55 pct. af de 15-29 årige indrømmer, at de har løjet for sig selv inden for den sidste uge, er det tilsvarende tal kun 17 pct. for kvinder på 70 år og ældre. Samme mønster gør sig gældende, når det handler om at lyve for andre. 61 pct. af de 15-29 årige fortæller, at de har løjet for andre inden for den seneste uge, mens det tilsvarende tal er 12 pct. for kvinder på 70 år og ældre.

Mens kvinder på mellem 40-59 år siger, at de især lyver for at leve op til deres egne forventninger, fortæller de yngre kvinder på 15-29 år, at de oftest lyver for at undgå konflikter og for at virke perfekte.

Også uddannelsesniveauet har indflydelse på, hvad kvinder lyver om. De mest veluddannede kvinder i undersøgelsen lyver mest for at underdrive, skjule noget på deres arbejde og leve op til egne forventninger. Kvinder uden uddannelse og kvinder med en mellemlang videregående uddannelse lyver til gengæld mere om størrelsen af deres forbrug, end de øvrige grupper gør.

“Karakteren af vores løgne afhænger af, hvad vi bekymrer os om og drømmer om på bestemte stadier i vores liv. Den viden hjælper os til at segmentere kvinderne yderligere som målgruppe,” siger Mari-Louise Jonsson.