Erhvervsfolk efterlyser bedre kommuneimage

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Det står ikke helt dårligt til med kommunernes image overfor erhvervslivet, men der er plads til forbedring og så skal kommunerne turde vælge netop deres unikke position.

Mange erhvervsfolk mener faktisk at deres kommune har et godt image i forhold til at tiltrække virksomheder og investorer, men træerne vokser ikke ind i himlen og lidt over halvdelen synes da også, at der er plads til forbedring.

Dansk Erhverv og brandingbureauet Stagis har gennemført en rundspørge for at tage temperaturen på, hvor gode kommunerne er til at gøre sig til overfor erhvervsfolk.

Lige knap halvdelen vurderes til at have et godt image, men det betyder så også, at over halvdelen ikke har et godt image overfor erhvervslivet.

Det er folk fra erhvervslivet og med tilknytning til Dansk Erhverv, der har deltaget i rundspørgen.

46% at disse erhvervsfolk, der sider i forskellige fora under Dansk Erhverv, synes, at kommunen har et godt image i forhold til at tiltrække virksomheder og investorer. 33% synes, at det hverken er godt eller dårligt og 16% synes ligefrem at de har et dårligt image. 4 procent ved ikke.

Der er dog ingen tvivl om, at erhvervsfolkene lægger vægt på, at deres kommune har et godt image. Hele 96 procent mener, at det er meget vigtigt eller vigtigt, at deres kommune arbejder målrettet på at forbedre sit image.

Der er dog for mange kommuner, der forsøger at fortælle for mange ting, når de kommunikerer til omverden og det giver ikke pote, mener Nikolaj Stagis, adm. direktør i brandingbureauet Stagis.

”Succesfuld branding kræver, at du kender dine styrker, og at du har modet til at handle og forandre. Det er kommunernes fornemste opgave at finde ud af, hvad de er særligt gode til – og så satse benhårdt på det for at slå sit brand fast. Det går ikke at blive ved med at fortynde og forvirre den strategiske retning med flere og flere ting, som i øvrigt også er dejligt i området. Man ender med at blive en meget tynd kop te – og så er det vanskeligt at slå sit navn fast på Danmarkskortet både hos erhvervslivet og hos dem, der står overfor at flytte.”

Erhvervslivet placerer sig, hvor arbejdskraften er

Der kan være god logik i at slå sig op på at være særligt attraktiv bl.a. overfor særlige befolkningsgrupper, for så følger erhvervslivet somme tider efter.

“Tendensen blandt danske virksomheder er netop nu, at man placerer virksomheden, der hvor den ønskede arbejdskraft er tilgængelig. Erhvervsstrukturen præges af en urbaniserings- og klyngetankegang, hvor service- og især videnvirksomheder typisk vil placere sig, hvor adgangen til kvalificeret arbejdskraft er størst. Vejen til de attraktive virksomheder kan derfor også skabes igennem bosætningsstrategien og kommunens evne til at tiltrække attraktive borgere – og arbejdskraft,” siger Niels Milling, underdirektør i Dansk Erhverv og uddyber, at kommunerne med fordel kan fokusere på de styrkepositioner, som de har.