Erhvervsudspil er stærkt, men rammer skævt i forhold til især digitale bureauer

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Regeringens udspil om et stærkere erhvervsliv har en række gode initiativer, men finansieringen, der går ud over virksomheder med stor brug af software, er ikke hensigtsmæssig, mener Carina Christensen, adm. direktør i GRAKOM, som Creative Club er en del af.

Regeringen præsenterede i sidste uge sit udspil ‘Et Stærkere Erhvervsliv’ med en række nye initiativer som skal skabe mere attraktive rammevilkår for danske virksomheder samt en sanering af erhvervsstøtten. 

Udspillet indebærer bl.a. investeringer i forskning og udvikling samt en mindre afgift ved generationsskifte af virksomheder. 

”Det er et stærkt udspil, som ikke mindst er til enorm glæde og gavn for de familieejede virksomheder, der nu kan udvikle sig over generationer og på danske hænder – også når fast ejendom er en stor del af porteføljen. Det er også positivt, at regeringen nu permanent vil forhøje fradraget for virksomheders udgifter til forskning og udvikling til 120 pct – særligt hvis det lykkes at få flere små og mellemstore virksomheder i gang med forskning og udvikling. Det vil vi som erhvervsorganisation bakke op om, siger Carina Christensen, adm. direktør i GRAKOM, som Creative Club er en del af. 

Der er dog også enkelte torne i buketten. De nye tiltag finansieres nemlig bl.a. med en afskaffelse af virksomhedernes mulighed for at straksafskrive anskaffelsessummen for computersoftware.

Det forslag skønnes alene at medføre et varigt årligt merprovenu på ca. 650 mio. kr.

”Computersoftware er en stor udgift for mange virksomheder. I kommunikationsindustrien, som vi repræsenterer, gælder det ikke mindst de digitale bureauer. Derfor er det også ærgerligt, at regeringen vælger at finansiere de ellers gode tiltag ved at skære i straksafskrivning af investeringer i computersoftware. Det vil ramme særligt de digitale bureauer hårdt, og det peger i den helt forkerte retning i et gennemdigitaliseret samfund, som det danske. De digitale virksomheder skal løftes – ikke det modsatte. Vi vil derfor klart opfordre til, at der findes anden finansiering til erhvervsudspillet”, siger Carina Christensen.

Regeringens udspil består bl.a. af at:

  • løfte F&U fradraget permanent til 120 pct. for at øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling
  • forbedre beskatningen ved generationsskifte, så virksomhederne får retskrav på såkaldt skematisk værdiansættelse, hvilket giver trygge rammer for at give stafetten videre
  • forbedre mulighederne for ejendomsvirksomheders succession
  • nedsætte afgiftssatsen for bo- og gaveafgiften fra 15 pct. til 10 pct. ved overdragelse af virksomheder til næste generation.