Erik Laumand holder hvad han lover

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Og faktisk lidt til. Nørgård Mikkelsens adm. dir. lovede et resultat mindst på niveau med 2009. Sammen med engangsindtægter tjente Nørgård næsten 15 mio. kr.

Da hele branchen våndede sig i 2009, stormede Nørgård Mikkelsen frem. Og da regnskabet for 2009 blev offentliggjort lovede adm. dir. Erik Laumand, at 2010 ville give et resultat mindst på niveau med 2009.

Han er åbenbart en mand, der holder, hvad han lover – og måske lidt til.

I hvert fald er det fynske bureau kommet yderligere styrket ud af året. Fremgang i bruttoavance, fremgang i primær drift – og så endda engangsindtægter på 3,5 mio. kr.,

så man i alt opnåede et overskud på næsten 15 mio. kr.

Engangsindtægterne relaterer sig til salget af virksomhederne M3 og e2e factory. Det er dog ikke helt tilfældige engangsindtægter.

“Vi har indrettet os i vores hus således, at der skal være plads til andre typer virksomheder – som f.eks. start-ups. De er så vokset ud af pladsen, og det er lykkedes os at komme fornuftigt af med vores andel,” siger Erik Laumand og fortsætter:

“Det er dog ikke en fast strategi, at der skal være start-ups. Det kan også være andre typer virksomheder – som f.eks. fotografer – så det er ikke sikkert man igen vil se den slags engangsindtægter.”

Til årets begivenheder fremhæver han bl.a., at man har fået etableret sig i det københavnske gennem Livingbrands – det tidligere Bark Copenhagen – og at bureauets digitale satsning er begyndt at virke.

“Vi har valgt ikke at købe os ind i et digitalt bureau men selv at etablere kompetencer. Vi skal kunne arbejde med usability, trafikskabelse og så håndteringen af dialogen – men når det gælder det mere tekniske, har vi ansat en, der kan området, og som kan købe ind, hvor det giver bedst mening. Det koncept ser ud til at fungere godt for os, og vi vinder konkurrencer med store etablerede digitale aktører,” siger Erik Laumand.

Det er så de digitale investeringer, der giver det lille sandkorn i skoen i form af en let stigende lønandel og let faldende bruttoavance pr. medarbejder.

Nøgletal for Nørgård Mikkelsen

  • Bruttoavance 73,361 mio. kr. +5,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 815.122 kr. -4,0 pct.
  • Lønandel 63,2 (61,6)
  • Resultat af primær drift +10,858 mio. kr. +20,9 pct.