Et af Danmarks største reklamebureauer har rundet 500 medarbejdere

Finn Graversen,
journalist

Spring Family vokser på den service, hvor man laver bureauafdelinger direkte hos kunderne. Men også Spring Production har fart på og her kigger man nu for alvor på international ekspansion.

Zupa Zite, der er en del af Spring Family, har som fokus at tilbyde virksomheder en outsourcing af dele af deres interne marketing bureau. Det sker ved, at bureauet opretter afdelinger placeret direkte hos virksomhederne, hvor de så arbejder tæt sammen med marketingafdelingen.

I den sammenhæng har man fornylig indgået en aftale med Det Nordjyske Mediehus og i den forbindelse overtaget ca. 20 medarbejdere.

Dermed runder Spring Family en milepæl.

“Jeg kan ikke sige præcist, hvem det blev, men en af dem blev medarbejder nr. 500 i Spring Family. Samtidig markerer de nye kollegaer også en markant udvidelse af Zupa Zite, hvor vi nu nærmer os 100 medarbejdere, og det fortæller en historie om, at vi er ved få rigtig godt fat i det forretningsområde,” siger Albert Funder, der er bestyrelsesformand for Spring Family.

Zupa Zite kan ses som et produkt af en diskussion i de senere år om en øget insourcing hos annoncørerne. Men som det er set før, så ligner det et pendul, der nogen gange svinger den ene vej – andre gange den anden. Her har Zupa Zite et tilbud om at kombinere det bedste fra begge verdener.

Medarbejderne er ansatte i bureauet, de er på bureauets it-platform og timestyringssystemer og kan trække på alle de ressourcer, som Spring Family rummer. Men samtidig sidder de hos kunderne og arbejder sammen direkte med marketingafdelingen i det daglige.

At det faktisk kan være en god ide, vidner nogle tal om fra Nordjyske. Efter at have overtaget de 20 medarbejdere er der blevet lavet en onboarding-evaluering blandt dem, hvor de kunne evaluere processen på en skala fra 1 til 10. Resultatet landede på 9,8.

“Kundernes kernekompetence er ikke at drive bureau, og jeg tror, at de ydelser, som vi varetager, ofte ender lidt ude på sidelinjen som mere en omkostning end et aktiv. Det tror jeg, vi ændrer på med den model, som vi tilbyder, og det læser jeg ind i de tal,” siger Peer Brændholt, der er direktør for Zupa Zite og partner i Spring Family.

Spring Family har netop afleveret regnskab for regnskabsåret frem til juni i år, og det viser endnu engang markant vækst, således at bureauet er ved at cementere sig som landets næststørste reklamebureau efter NoA (&Co.). Bruttoavancen er nu 200 mio. kr. og bundlinjen voksede til et plus på ca. 30 mio. kr. Bureauet er vokset år for år og er nu dobbelt så stor som i 2018.

Men er der en og anden blandt læserne, der undrer sig over, at der kan være 500 medarbejdere i et bureau med +200 mio. kr. i bruttoavance, så er det ikke helt urimeligt. For Spring Family havde i den seneste Nøgletalsanalyse fra Bureaubiz den laveste bruttoavance pr. medarbejder blandt alle bureauer med en bruttoavance på mere end 20 mio. kr.  Heldigvis har bureauet også den laveste gennemsnitsløn, og på den måde hænger tallene godt sammen.

Årsagen skal findes i, at Spring Family har tre ben. Ud over Zupa Zite er der det kreative og strategisk orienterede bureau, Zupa, samt Spring Production. Sidstnævnte er et marketing eksekveringsbureau, og det er her man finder en meget stor del af medarbejderne. En stor del af produktionsarbejdet foregår nemlig i Vietnam, hvor mere end halvdelen af de 500 medarbejdere findes.

Spring Production repræsenterer en stor del af væksten i det forgangne regnskabsår, og her er man nu begyndt at øge fokus på international ekspansion.

“Det er vejen til yderligere ekspansion af forretningen, og vores vurdering er, at vores kompetencer inden for produktion er konkurrencedygtige på internationalt niveau. Det kræver selvfølgelig tilstedeværelse i andre lande, men det er vores opfattelse, at det mest interessante marked for os er store internationale virksomheder, der skal håndteres på tværs af grænser. Men selvom vi er konkurrencedygtige på både kompetencer og priser,så er det en krævende opgave at komme ind hos disse virksomheder, og derfor er det en indsats, der kræver investeringer,” siger Albert Funder.

Konkret har Spring Production været på det tyske marked i et par år, mens man har etableret sig i Polen i det seneste år.

“Vi har over de seneste par år fået virkeligt godt styr på strategien og forretningen for Spring Production. Nøgleordene er ’global reach & scale’. Vi skal simpelthen være endnu større i fremtiden for at kunne konkurrere om de store internationale kunder. Så i indeværende regnskabsår er internationalisering en høj prioritet. Vi startede allerede i Hamborg for et par år siden. Og det går fint fremad. Men skal vi for alvor have succes internationalt, bliver vi nødt til at investere endnu hårdere. Og der tror jeg – og resten af partnerskabet – at timingen er helt rigtigt ift. udviklingen i den globale økonomi,” siger Lars Bo Hansen og tilføjer:

“Så i dette regnskabsår har vi valgt at Spring Production ikke skal have samme indtjeningsgrad som i det netop afsluttede, da den forventede øgede omsætning først vil komme i år 2 og 3 efter dette års investeringer.”

Lars Bo Hansen er direktør for Spring Production – og selvfølgelig partner i Spring Family. For den organisatoriske model er, at bureauet godt nok har tre forretningsben men partnerkredsen gælder den samlede forretning.

“Her er vi organiseret mere som NoA. Det handler om, at succeskriteriet for os alle gælder den samlede forretning – ikke hver vores del,” siger Albert Funder.

Den kreative og strategiske del af forretningen ledes af Mogens Kristensen og her er der bl.a. fokus på en fortsat udvikling af kompetencerne.

“Sidste år startede vi op i Odense og tog nogle store spring på f.eks. AV/film-kompetencer og i vores performance/activation team. Og det gør, at vi er optimistiske ift. både omsætning og resultat for dette regnskabsår. Vi er dog langt fra færdige med at opbygge kompetencer. Ja, det er nok endda et grundvilkår, at vi aldrig bliver færdige med det, i denne branche. For tiden er vi blandt andet i gang med at ansætte endnu flere udviklere i Polen og med at ansatte flere personer med viden inden for specifikke brancher,” siger Mogens Kristensen.

Samlet set forventer Spring Family fortsat vækst i indeværende regnskabsår. Men det er en vækst, der koster investeringer.

“Derfor er målet ‘blot’ at nå samme indtjeningsniveau som i år i absolutte kroner, da vi ønsker at holde det moment vi har i markedet,” siger Albert Funder.

 

Nøgletal for Spring Family

  • Bruttoavance 199,007 mio. kr. +19,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 479.535 kr. +0,8 pct.
  • Lønandel 69,4 (63,9)
  • Resultat før skat +29,512 mio. kr. + 23,4 pct.