Et bureau løb med både BR og Toys’R’Us

Peter Engholm
25@mail.dk

Top-Toy har afgjort sin konkurrence om kæderne BR og Toys’R’Us. Det hidtidige bureau, Brandhouse, har været dygtig til at kæmpe for sine detailkunder, men denne gang flytter budgettet.

Tre gange inden for kort tid har Brandhouse kæmpet om sine store detailkæder, og tre gange har man genvundet dem i konkurrencer – fjerde gang var imidlertid ikke lykkens gang.

Til gengæld fornægtede Advance’s mangeårige samarbejde med Lego sig ikke, da fire bureauer dystede om et omfattende børnebudget på ikke færre end seks markeder.

Det drejer sig om konkurrencen om Top-Toy, der netop har fundet sin afgørelse til fordel for Advance.

Top-toy står for to de to kæder, BR og Toys’R’Us, på seks nordeuropæiske markeder. Muligheden for at vælge to bureauer – et til hver kæde – har været holdt åben.

Men beslutningen blev at placere begge kæder hos Advance.

“Alle fire bureauer i finalen gjorde et overordentligt godt indtryk, og det var reelt marginaler, der afgjorde valget til fordel for Advance,” siger Dan Hestbæk fra Hestbæk Consult, der var bureaukonsulent på opgaven med at gennemføre konkurrencen.

Han medgiver, at Advance’s dybe kendskab til Lego – og til kommunikation til børn og forældre – spillede ind ved valget, men at det også var et forhold, der skulle afklares, førend Top-Toy traf sit valg.

“Advance har et stort team, der varetager Lego, og det bliver to seperate teams, der kommer til at tage sig af hhv. BR og Toys’R’Us. Det var vigtigt for både Lego og Top-Toy. Man overvejede desuden at vælge et bureau pr. kæde, men Advance udviste i sine præsentationer en klar forståelse for identitet og udfordringer – ikke kun fordelt på de to kæder, men også på de markeder, som de to kæder nu skal ud at markere sig på,” siger Dan Hestbæk.

Hos Advance udtrykker kontaktdirektør Thomas Meng en glæde, der kan sidestilles med den, børn har ved at få gaver fra – nå-ja; BR og Toys’R’Us.

“Der er ingen tvivl om, at det på alle mulige måder er en ønskekunde. Vi fik vores deltagelse i pitchen clearet af Lego, og nu kan vi bringe vores børnekompetencer i spil. Samtidig kan vi trække på vores mangeårige retail erfaringer. Vores opgave bliver at differentiere og revitalisere de to brands mest muligt, samt at sikre sammenhæng mellem hhv. Toys’R’Us og BR’s løfte i markedet og den reelle leverance, som børn og voksne dagligt oplever i butikken.” siger Thomas Meng.

Udover Brandhouse og Advance bestod finalefeltet af Halbye Kaag JWT og Kunde & Co. DDB Stockholm trådte ud af første fase af konkurrencen, og før den overhovedet kom i gang, var Saatchi & Saatchi ude til fordel for Kunde & Co.