EU: I 2014 ejer Facebook ikke længere forbrugernes data

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Nyt EU-direktiv, der giver forbrugeren ret til egne data på sociale medier og kommercielle sites, glæder Forbrugerrådet og bekymrer FDIM. Også internationalt er man bekymret.

Europa-kommissionen fremlagde i denne uge et nyt databeskyttelsesdirektiv, der betyder, at en online-bruger fremover selv ejer sine data på kommercielle sites og dermed også kan bestemme om det sociale medie skal slette alle brugerens data.

Det sociale medie må heller ikke bruge data eller sælge dem videre uden at brugeren bliver spurgt. Endvidere kan en Facebook-bruger bede om at få flyttet sine data over på et nyt socialt netværk.

Forbrugerrådet er selvsagt begejstret for det nye direktiv. Til Berlingske siger forbrugerjurist Anette Hørup:

“Det er en kæmpe sejr for forbrugerne i Europa og nu er det for alvor kommet i fokus, at man har ret til et privatliv online”.

FDIM – Foreningen af Danske Interaktive Medier – er knap så begejstrede. De mener, at de nye regler, som også omfatter krav til opbevaring og bøder, truer hele den digitale branche:

“Medierne og andre digitale virksomheder er bekymrede for om reglerne bliver for rigide,” siger Morten Helveg Petersen, direktør i FDIM i en pressemeddelelse, og fortsætter:

“Både de krav, der stilles om hvad der opfattes som personlige data, og hvordan de skal opbevares, virker omfattende, og de bødestørrelser, der opereres med kan slå en mellemstor dansk onlinevirksomhed ihjel”.

Morten Helveg er bange for, at de nye regler vil kriminalisere den nuværende praksis og dermed påføre en masse virksomheder et urimeligt ansvar og store omkostninger. Samtidig frygter han, at danske onlinevirksomheder flytter uden for EU.

“Onlinebranchen er meget mobil, og kan hurtigt flytte til andre lande eller verdensdele, hvis EU-reglerne ikke er konkurrencedygtige. Sker det, vil det være et stort problem for det europæiske og danske marked, som blandt andet kommer til at vinke farvel til en række arbejdspladser”, siger FDIM-direktøren.

Det ændrer ikke på Morten Helvigs opfattelse, at virksomheder, der har base udenfor EU også vil være omfattet af direktivet, hvis de opererer i EU. Det gælder f.eks. for Facebook.

Han er stadig overbevist om, at hvis EU laver skrappere regler end f.eks. USA, kan det betyde en udflytning af arbejdspladser.

Også internationalt er man bekymret for de skrappere regler i Europa. Det amerikanske branchemedie Ad-age skriver, at den internationale forening af annoncører – World Federation of Advertisers – vil arbejde for at få direktivet ændret.

Stephan Loerke, der er direktør for foreningen, siger til Ad-age:

“Omfanget af lovgivningen er øget spektakulært. EU behandler anonyme cookies på samme måde, som de behandler data om religiøs overbevisning eller personlige-patientjournaler. Det mangler fuldstændig proportionalitet”.

Det nye EU direktiv kommer i kølvandet på cookies-direktivet, der trådte i kraft i maj sidste år, hvor websites skal give information – og bede om samtykke – om brugen af cookies.