EU kan give regeringen problemer med reklameskatten

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Også DRRB overvejer at inddrage EU i kampen mod reklameskatten lige som distributørerne gør.

Reklameskatten spillede en rolle, da Zupa Recommended med udgangen af september skilte sig af med syv medarbejdere. Selvom skatten endnu ikke er vedtaget, så er marketingafdelinger begyndt at indstille sig på den.

DRRBs formand, Envision-direktør Mona Juul, har dog ikke opgivet kampen mod den, og rent faktisk åbner der sig nu en flanke, der kan komme til at volde regeringen betydelige problemer med at få den gennemført.

Det handler om EU-vinklen. Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder anfører i et høringssvar, at de mener, at skatten er konkurrenceforvridende.

“Problemet er, at man forskelsbehandler produkter, der er i konkurrence med hinanden. Det er kernen i denne sag,” siger Michael Honoré, til Børsen i dag. Han er advokat med speciale i statsstøtteret hos Bech-Bruun.

Men også hos Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) overvejer man at inddrage EU i kampen mod skatten.

“Jeg er i gang med at kommunikere med vores europæiske brancheorganisation for at finde ud af, hvor langt sagen kan bære i EU-systemet,” siger adm. dir. Tine Aurvig-Huggenberger, DRRB.

Det ligger fast, at lovforslaget skal en tur forbi EU, før det kan træde i kraft. Beslutter EU at granske forslaget kan det tage op mod 24 måneder. Også en indbringelse af sagen for EU-domstolen kan forsinke lovforslaget.

Tine Aurvig-Huggenberger karakteriserer forslaget som lovsjusk.

“Man stiller virksomheden en mulighed for et værn i udsigt i form af et blomstermærke. Men det eksisterer endnu ikke, så værnet er uanvendeligt,” siger Tine Aurvig-Huggenberger og fortsætter:

“Statsministeren var i sin åbningstale åben over for, at erhvervslivet ikke skal belastes yderligere af skatter og afgifter. Zupa Recommended har fyret syv, og Kop & Kande varsler også problemer, hvis skatten indføres. Vi kan dokumentere, at reklameskatten får beskæftigelsesmæssige konsekvenser.”