EU-kommissionen stævnes for at godkende den danske reklameafgift

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

FK Distribution stævner EU-Kommissionen fordi de mener, at reklameafgiften er konkurrenceforvridende.

FK Distribution stævner nu EU-Kommissionen, fordi Kommissionen har godkendt regeringens ønske om at pålægge skat på husstandsomdelte reklameaviser.

Baggrunden for stævningen er en redegørelse foretaget af advokatfirmaet Bech-Bruun på opdrag fra FK Distribution. Redegørelsen kommer frem til, at godkendelsen er i strid med reglerne om statsstøtte.

“Vi mener, at reklameafgiften skaber ulige vilkår for kampen om annoncekroner i et allerede presset marked. EU-Kommissionen forholder sig ikke til, at danske dagblade fritages for reklameafgiften, uanset hvor mange reklamer, de indeholder. Det, mener vi, er konkurrenceforvridende og i strid med reglerne om statsstøtte. Vi opfordrer derfor den danske regering til at droppe afgiften,” siger adm.dir. i FK Distribution, Mads Dahl Andersen.

FK Distribution får også støtte fra Grith Skovgaard Ølykke, lektor i EU-ret og statsstøtte ved CBS:

”Kommissionen forholder sig i sin behandling ikke til, om der med fritagelse for reklameafgift til blandt andet dagblade og ikke-omdelte tryksager er ydet statsstøtte i henhold til reglerne om det indre marked. Det er mangelfuldt arbejde fra Kommissionens side, og det betyder, at der er en risiko for, at de danske dagblade bliver stillet over for et tilbagebetalingskrav, hvis reklameafgiften bliver iværksat.”

EU-Kommissionens afgørelse siger samtidig, at et medie ikke både kan modtage mediestøtte og samtidig få fritagelse for reklameafgift.

Det gør loven svær at administrere, mener Christian Kierkegaard, der er journalistisk direktør i Danske Medier. Han siger til Børsen:

”Loven bliver frygtelig svær at administrere. Og når man går ned i sondringerne mellem hvilke typer gratis tryksager, der er omfattet af afgiften, så viser det, at det er en håbløs lov.”

Han tilføjer, at han ikke kan se ideen i at lægge afgift på noget der fremmer forbruget.

Skatteministeriet har tidligere meldt ud, at det er distributørerne, det vil sige primært FK Distribution, Bladkompagniet og Post Danmark, der skal opkræve afgiften.