Eventbureau: DRRB skal være mere end et mødelokale

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

DRRB fik ved en aktiv indsats syv eventbureauer i folden, men var ikke tilsvarende aktiv, da man skulle holde på dem, siger Michael Bramsnæs, The Competence Company.

Over en tredjedel af bureauerne i Bureaubiz’ analyse, 32 ud af 87, står uden for DRRB. Og mens der ifølge DRRBs adm. direktør, Bjørn Karsholt, er en dialog i gang med DM-bureauerne, så er intet på tapetet over for web-bureauerne. 

Men hvad så med event-bureauerne? Her er dialogen fortid.

“DRRB fik – ved daværende direktør Finn Kern – lokket 6-7 eventbureauer ind i folden for nogle år siden. Det skete ved, at vi fik lovning på at få den behandling, der var relevant for os. Eventbureauer er en bred gruppe – dengang og til dels stadig med et skær af klondyke over sig – og vi var en flok, der dels gerne ville tale sammen, dels ønskede en form for blåstempling via DRRB”, siger adm. direktør i The Competence Company, Michael Bramsnæs.

Samtidig er det typiske eventbureau ikke voldsomt stort, så alle de nye medlemmer gik til minimumstaksten.

“Men denne takst var trods alt 30.000 kr. om året. Og samtidig kunne vi konstatere, at det var så som så med opmærksomheden fra DRRBs side. Dagsordenen gik reelt ud på, hvad vi selv kunne gøre i DRRB. For os virkede det nærmest som 30.000 kr. for et mødelokale. Den slags lokaler har vi selv flere af på bureauet,” siger Michael Bramsnæs.

Efter tre års medlemskab – to år + et års opsigelse – meldte The Competence Company sig ud af DRRB. En udmeldelse, der ikke var ledsaget af nogen form for bitterhed, understreger Michael Bramsnæs.

Hvad skal der til for at få jer tilbage?

“Forståelse for bureauformen. DRRB virker – trods en nyvalgt formand fra et DM-bureau – præget af traditionelle reklamebureauer”, siger Michael Bramsnæs.

Men hvad skulle hindre jer i at melde jer ind, tage bestyrelsesansvar og præge foreningen?

“Intet. Det erkender jeg”, siger Michael Bramsnæs.

Apropos DM – der jo også handler om kundeforløb: Hvordan fulgte DRRB op på jeres udmeldelse?

“På ingen måde. Vi fik ikke engang et opkald, der anerkendte vores skriftlige opsigelse – eller spurgte, hvorfor vi gjorde det. Vi var det første eventbureau, der gik fra DRRB. Og lige umiddelbart kan jeg heller ikke se Agenda, der også var medlem dengang”, siger Michael Bramsnæs.