Eventbureau til tops på hårdt arbejde og fokus

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Eventually har gjort det så godt i sine tre første regnskabsår, at bureauet nu står som et af Danmarks to mest veldrevne bureauer. Blandt de små bureauer kommer Shape på 2. pladsen, mens den indtages af Montdor blandt de større bureauer.

Et godt år kan alle bureauer have. Derfor handler Bureaubiz Performance Index (BBPI) om at bedømme bureauer på deres udvikling gennem tre år på to centrale tal: bruttoavance-vækst og overskudsgrad.

Her er det et eventbureau, Eventually, der topper i Bureaubiz’ årlige bureaurapport, der netop er udkommet. BBPI er delt op i små og store bureauer, og 1. pladsen i Minor League – og dermed Danmarks mest veldrevne bureau med under 15 ansatte – er et skole-eksempel på det, som tidligere Aegis-topchef, Henrik Jensen, i foråret definerede som de primære kendetegn for et vinderbureaus DNA.

Oven på et omfattende researchprojekt lavet sammen med MyResearch opgjorde Henrik Jensen tre hovedpunkter:

 • Flid og Fokus
 • Et velfungerende band
 • Pindsvine-koncept

Her er så, hvad adm. dir., Rikke Nordentoft Damborg kan fortælle om Eventuallys udvikling.

“Vi er fire stiftere, der alle er meget arbejdsomme. Vi har erfaring, og så tilfører vi hver for sig noget forskelligt. Desuden har vi fået samlet nogle rigtig dygtige og engagerede folk omkring os,” siger Rikke Nordentoft Damborg.

Og så har man fået Flid og Fokus samt et velfungerende band på plads.

Og når det drejer sig om pindsvinekonceptet – ja, så sværger Eventually til at være det, som man er startet som – et event- og konferencebureau.

“Der er andre i branchen, som har kombineret aktiviteterne med ejendomsinvesteringer med henblik på udlejning. Vi har diskuteret det – men blev også enige om at holde fast i at være et bureau, der udvikler, konceptualiserer og arrangerer events og konferencer,” siger Rikke Nordentoft Damborg og fortsætter:

“Som andre i branchen har vi også diskuteret begrebet event-bureau, fordi det i forskellige sammenhænge har fået en lidt negativ klang. Vi er dog blevet enige om, at de store virksomheder ingen problemer har med begrebet. De ved, hvad det dækker over, og også i udlandet er man ganske afklarede omkring events, så vi holder fast i at være, hvad vi er startet som.”

Rikke Nordentoft Damborg fortæller videre, at man afholder sig fra at gå ind i den mere kulørte del af event-branchen, hvor man arrangerer f.eks. fester og julefrokoster.

Fokus er på store virksomheder – og bureauet har samlet en række rammeaftaler op – samt på først at etablere sig på det danske marked for siden at udvide til det skandinaviske.

Den strategi har på tre år medført en vækst i bruttoavance på 244 pct., en vækst på bundlinjen på 168 pct. samt en gennemsnitlig overskudsgrad på 19,6 – og altså titlen som Danmarks mest veldrevne mindre bureau i 2013.

Top 5 Minor League – BBPI

Bureau BBPI-score Oversk.gr.
Eventually 7,8 20,4
Shape 6,6 18,6
De Allierede 6,4 45,7
Super Ego 6,3 23,4
Propeople 6,0 37,4

Det mest veldrevne blandt Major League-bureauer blev Magnetix – se omtale her.

Top 5 Major League – BBPI

Bureau BBPI-score Oversk.gr.
Magnetix 6,2 27,0
Montdor 5,7 10,9
Umwelt 5,5 13,8
Novicell 5,4 16,8
Heyday 5,3 24,1

Nøgletal for Eventually

 • Bruttoavance 9,3 mio. kr. +69,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 715.385 kr. +17,1 pct.
 • Lønandel
 • Resultat af primær drift +1,893 mio. kr. +185,1 pct.
 • 32,3 pct. af væksten i bruttoavancen endte på bundlinjen

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Bureaubiz’ årlige rapport rummer en lang række nøgletal for 221 bureauer fordelt på 6 forskellige bureautyper:

 • 109 reklamebureauer
 • 53 digitale bureauer
 • 31 PR-bureauer
 • 6 dialogbureauer
 • 16 designbureauer
 • 6 mediabureau-grupper. Desuden er der nøgletal for 13 datterbureauer under de 6 grupper.

Der er tale om en trykt rapport, der koster 1895 kr. ex moms. Ønsker man ekstra eksemplarer kan man få op til 5 ekstra for en samlet merpris på 500 kr. Rapporten kan bestilles ved at maile til Finn Graversen på fg@kabelmail.dk