Expert vælger dansk bureau til al nordisk markedsføring

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Og den danske marketingchef bliver nordisk marketingchef. Expert i Danmark, Norge og Sverige får fælles markedsføringsmodel. Det betyder et farvel til bureauer i alle tre lande.

Expert-koncernen, der er blandt Nordens største aktører inden for forbrugerelektronik og hårde hvidevarer, samordner sin nordiske markedsføring, så kæderne i hhv. Danmark, Norge og Sverige pr. 1. november kommer til at køre efter samme markedsføringsmodel.

Til at håndtere modellen opretter Expert en fælles nordisk marketingafdeling og udvikler en fælles nordisk markedsførings-årsplan med tilpasninger til de enkelte landes lokale planer.

Nuværende marketingchef i Danmark, Michael Gade, bliver ny nordisk marketingchef og Envision bliver nyt fælles nordisk reklamebureau for Expert-koncernen.

Envision er i forvejen Experts bureau i Danmark, bl.a. på avisproduktion, men ikke på det strategiske niveau – her har Expert samarbejdet med Umwelt.

”Når vi samler aktiviteterne, og Envision bliver fælles nordisk reklamebureau, så er det naturligt, at Envision på sigt også vil overtage denne opgave. På samme måde som vi nu også siger farvel til McCann, der har været Experts bureau i Sverige og Norge,” siger Michael Gade.

Bureauvalget er truffet på baggrund af en længere dialog. Der har ikke været afholdt nogen bureaukonkurrence.

”Envision har bevist, at de kan håndtere skandinavisk produktion. Vi har erfaring med dem – og tillid til dem – og derfor valgte vi dem,” siger Michael Gade.

Tidligere har Andersen & Blæsbjerg gennemført en større online-løsning for Expert – men dette var udelukkende på projektbasis.

Den nye markedsføringsmodel skal sikre:

  • bedre kampagnesamordning og bedre kampagnebetingelser
  • fælles grafisk udtryk og kampagnelayout
  • fælles kvalitetskrav

”I min verden giver denne samling god mening. Vi kan effektivisere vores indsats, og det giver muligheder for et andet tryk – og udtryk. Vi er ens på lang række punkter i Norden, og de forskelle, der er, bliver håndteret af bureauet i tæt samarbejde med Experts lokale marketingafdelinger,” siger Michael Gade.

Expert og søsteren Punkt1 co-brander sig med en fælles avis og fælles tv-spots. Michael Gade er også marketingchef for Punkt1, men at Expert får en ny nordisk markedsføringsmodel, får ikke umiddelbart nogen konsekvenser for tilgangen til markedsføringen af Punkt1.

Der er tale om en betydelig ny kunde, der vil udløse opnormeringer i Envision.

“Hvor meget kan jeg dog endnu ikke sige – det er detaljerne ikke på plads til endnu. Men vi kommer til at opnormere – bl.a. med nogle norsk- og svensk-kyndige folk,” siger Mona Juul og fortsætter:

“Det er ikke kun en spændende opgave for os – Expert i Danmark får jo også en nordisk rolle, og derfor er vores gode relation til dem vigtig. Men samtidig bliver det en opgave at sikre, at Experts hovedkontor i Norge får en oplevelse af, at de har et bureau tæt på dem, selvom vi ligger i Aarhus.”