Første bureauregnskaber: et godt og et skidt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bocca kom ganske godt gennem det seneste regnskabsår, mens BtB-bureauet, Blue Business havde et skidt år.

Der gemmer sig langt mere drama end man umiddelbart kan aflæse i Boccas regnskab.

Tallene siger status quo på et ganske pænt niveau. Nøgletallene hører til i den gode ende af branchen, og det er lykkedes at forbedre bruttoavance pr. medarbejder, så den nu er over en million kroner.

“Men forløbet af året har været sådan, at vi i den første halvdel fik nogle mavepustere, mens vi i anden halvdel landede en række nye projekter. Slutfacit blev status quo. Til gengæld får det forløb fremtiden til at se mere lys ud,” siger adm. dir. Morten Theil.

Bureauet fremhæver sammenlægningen af reklamebureauet og det digitale bureau, Bocca Wired, som en af de vigtigste begivenheder i året.

“Jeg tror, at man som bureau skal lære at bringe de klassiske og de digitale kompetencer sammen på en måde, så man har den fulde respekt for både den gamle verden og den nye. Det er et spørgsmål om at bringe alle sammen i det samme rum og få dem til at samarbejde. Det rummer nogle udfordringer, for det er meget forskellige typer, men det er vejen frem,” siger Morten Theil.

Boccas regnskabsår løber fra sommer til sommer, så det dækker over den sidste halvdel af det svære 2009 og starten af et 2010.

BtB bureauet Blue Business har også aflagt regnskab – men her sluttede året d. 31. marts, og det er således mest et 2009 regnskab.

Bureauet havde da også et svært år med en betydelig nedgang. Bureauet konstaterer selv i beretningen, at det utilfredsstillende resultat er et produkt af ændrede markedsforhold, og at man som konsekvens har valgt at sammenlægge Blue Business og Blue Business Dialog.

Nøgletal for Bocca

  • Bruttoavance 15,45 mio. kr. +2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,03 mio. kr. +8,8 pct.
  • Lønandel 61,5 (60,6)
  • Resultat af primær drift 2,823 mio. kr. +1,2 pct.

Nøgletal for Blue Business

  • Bruttoavance 3,5 mio. kr. -35,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 583.333 kr. -24,4 pct.
  • Lønandel 97,4 (74,6)
  • Resultat af primær drift -0,824 mio. kr. (+0,072 mio. kr. året før)

    (Bruttoavance er estimeret af Bureaubiz)