Første regnskab fra mediabureau: Aegis sætter barren højt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Aegis Media med bl.a. Carat er inde i en stime: 2010 gav markant fremgang for fjerde gang.

Hvis man vil finde noget negativt at sige om regnskabet for 2010 hos Aegis Media, så bliver det, at bureauet tabte lidt markedsandele i året målt på medieomsætning.

Den voksede “kun” 5,6 pct. til 1,325 mia. kr. mens det samlede mediemarked i henhold til tallene fra DRRB voksede med 9 pct.

Aegis Medias chef, Lars Bo Jeppesen, erkender, at det aldrig er sjovt at tabe markedsandele og begrunder det med et fokus på eksisterende kunder og investeringer i nye værktøjer og forretningsområder.

Men herudover kan han dog tage dette punkt i regnskabet relativt roligt, for på alle andre områder er det et regnskab med fremgang.

Bruttoavancen steg, og bundlinjen steg endnu mere – og det er fjerde år i træk, at bureauet kan præstere vækst på disse centrale nøgletal.

Umiddelbart stiger bruttoavance med nogenlunde det samme som medieomsætningen. Det er dog flere år siden, at der har været en entydig sammenhæng hos mediabureauer mellem omsætning og bruttoavance,.

Aegis har således sat barren højt i forhold til, at de andre mediabureauer kommer med regnskab.

Aegis opnår en overskudsgrad på 22,5, og det er et særdeles flot niveau. Lars Bo Jeppesen afviser dog i en udtalelse, at dette betyder, at bureauerne er for dyre.

“Historisk er vort fee jo kun faldet og faldet år efter år, fordi konkurrencen om kunderne er så hård, at vi ganske hurtigt ville miste dem, hvis vi ikke var konkurrencedygtige her. Det handler i stedet om, at vi er blevet flere hænder, har udviklet mange nye medieprodukter, og har mange bureauer, som alle bidrager positivt. Det skaber naturligvis en voksende bundlinie”

Aegis regnskab viser en usædvanlig udvikling, idet finansindtægterne er faldet og nu kun udgør en beskeden del af overskuddet. Traditionelt er håndteringen af store pengestrømme en del af et mediabureaus forretningsmodel.

Det er dog ikke lykkedes at få kontakt med Lars Bo Jeppesen for en kommentar.

Nøgletal for Aegis Media

  • Omsætning 1,324 mia. kr. +5,6 pct.
  • Bruttoavance 125,332 mio. kr. +5,9 pct.
  • Bruttoavance pr, medarbejder 986.866 kr. +5,1 pct.
  • Lønandel 61,7 (63,2)
  • Resultat af primær drift 27,129 mio. kr. +32,5 pct.
  • Resultat får skat 28,238 mio. kr. +20,4 pct.