Første Trendanalyse: Glæd jer til 2011

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Efter forriges års nedgang og sidste års nul-løsning i annoncørernes forventninger er der atter udsigt til større budgetter. De vil blive brugt på online – og tv.

“Annoncørernes forventninger til reklamebudgetterne har på ganske kort tid gjort et bemærkelsesværdigt comeback. Der er måske ikke grund til jubel, og vi er ikke tilbage på gennemsnittet for de seneste 24 år – men faldet er ikke bare væk, og vi nøjes ikke med stabilisering: Der er vækst i vente,” siger Morten Kromann-Larsen, director for media hos TNS Gallup.

Med svar fra ca. en tredjedel af landets 350 største annoncører har TNS Gallup lavet Trendanalysen 2011, der i dag blev præsenteret sammen med Mindshare.

Blandt de deltagende annoncører, der tilsammen repræsenterer næsten to mia. reklamekroner – og dermed en 1/6 af det samlede danske reklamemarked, forventer 39 pct., at deres reklamebudget bliver større i 2011, mens kun 19 pct. forventer, at reklamebudgettet bliver mindre.

Det er en forskel på større-og-mindre på 20 pct., mens det på samme tidspunkt sidste år var et rundt 0 – og for to år siden måtte Gallup for første gang nogensinde gøre plads til røde tal: Et minus på 23 pct.

Det er især de allerstørste annoncører, der trækker forventnings-læsset for 2011: Halvdelen af annoncørerne med reklamebudgetter på over 15 mio. kr. forventer større budget næste år, men kun 8 pct. forventer et mindre budget.

Det er – måske ikke så overraskende – onlinemedierne, der kan se frem til flere annonce-løjer i 2011. 97 pct. af annoncørerne vil blive online markedsføring i det kommende år, 78 pct. vil bruge tv, og 72 pct. vil bruge landsdækkende dagblade.

“Alle online-kategorier vil opleve fortsat vækst i 2011 og vinder markedsandele over en bred kam. Mobil marketing og sociale medier er topscorere efterfulgt af betalt search og banner,” siger Morten Kromann-Larsen.

For både mobil marketing og sociale medier gælder det, at 82 pct. af annoncørerne vil øge deres brug af disse grupper næste, mens kun 2 pct. vil mindske brugen. Når det gælder tv, vil 43 pct. af annoncørerne øge deres brug af mediet, mens 9 pct. vil mindske.

Træerne vokser dog ikke helt op i online-himlen, for tv er stadig det vigtiste medie for salg af virksomhedens produkt. Det mener 38 pct. af annoncørerne, mens 18 pct. ser landsdækkende dagblade som det vigtigste salgs-medie. Det cementerer tv’s topplacering, der kommer i hus via en massiv opbakning fra de største af annoncørerne, og dagbladene generobrer deres 2. plads. Online har fået halveret sin opbakning, idet kun 10 pct. af annoncørerne mener, at denne mediegruppe er det vigtigste medie for salg.

Samme del af statistikken er omtrent også det eneste positive for de landsdækkende dagblade. De fastholder en høj andel af annoncører, der vil bruge dem; 72 pct. for 2011, mens 76 pct. brugte dem i 2010. Men de skal kæmpe for hver en krone, for 33 pct. vil mindske budgettet i 2011, og 9 pct. vil øge det.

På samme måde som online går frem på alle kanaler, så vil trykte medier over en bred kam kunne forvente en tilbagegang: