Få styr på de 10 prismodeller, bureauer kan anvende

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Engelske IPA er kommet frem til 10 prismodeller, som bureauer anvender i deres prissætning i rapporten The Price of Success.

Når et dansk bureau sætter prisen for en af bureauets ydelser, vil den blive fastsat ud fra en af 10 forskellige modeller. Det er engelske IPA i hvert fald kommet frem til i deres rapport The Price of Success, der blev udgivet i sommeren 2019.

Vi fik fingrene i rapporten i forbindelse med, at Creative Club var på en bureauledertur til London i begyndelsen af marts og bringer her de 10 modeller, som bureauer anvender til at få betaling for deres ydelser:

  1. Håndteringsgebyr: Betaling for håndtering af leverancer fra tredje-part
  2. Retainer: Betaling for et specifikt team i en given periode
  3. Taxameter: Efterfølgende betaling for det anvendte antal timer
  4. Procentsats: Betaling sker baseret på en procent andel af (medie)budgettet
  5. Leverance baseret: En aftalt betaling for en fast defineret leverance
  6. Produktificeret: En standardiseret betaling for en fast defineret leverance
  7. Abonnement: Løbende betaling for adgang til eller brug af nogle fastdefinerede ydelser
  8. Kundetilfredshed: Betaling baseret helt eller delvist på kundens tilfredshed
  9. Forretningsmæssige resultat: Betaling baseret på kundens forretningsmæssige resultater som følge af bureauets arbejde
  10. Ejerandel: Betaling sker helt eller delvis via ejerandele i kundens forretning

Modellerne kan hjælpe danske bureauer
Vi har spurgt adm. direktør i Brandse & Co, Henrik Jensen, der har forsket i bureauers forretningsmodeller, om hans kommentar til de 10 modeller:

”Først vil jeg sige, at prissætning af et bureaus ydelser er en strategisk hovedudfordring. Ikke bare for den danske branche, men også internationalt, så derfor kan danske bureauer helt klart bruge rapportens findings også i Danmark,” siger Henrik Jensen og tilføjer:

De 10 modeller vil helt klart kunne hjælpe bureauerne til at blive mere opmærksomme på og dermed bedre til prissætning af deres ydelser,” siger Henrik Jensen.

Han fortsætter:

”Alle bureauer vil anvende en kombination af de 10 modeller. Du skal finde det mix som passer til dig og dit bureau. Og vær ikke bange for at eksperimentere med de forskellige modeller.”

Rapportens konklusionerne er baseret på 29 historiske rapporter om prissætning af bureauydelser samt interviews med 30 internationale bureaudirektører og bureaukunder.

Rapporten: The price of succes kan købes her