Facebook-gruppe er blevet til interesseorganisation

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Konflikten om den årlige rejse til DMA-konferencen i USA har nu udviklet sig til en forening, der skal styrke interessen for direct marketing.

Under navnet Danish Direct har reklamebranchen nu fået en ny interesseorganisation, der skal søge at skabe større forståelse for direct marketing disciplinen.

Foreningens første formand er blevet Jan Køhler fra RelationshusetGekko, og han har i det hele taget spillet en stor rolle i den noget utraditionelle proces, der ligger forud for stiftelsen.

Det startede nemlig med en Facebook-gruppe, som blev stiftet i protest mod en meningsløs konkurrence mellem Post Danmark og The Competence Company om den årlige rejse for 80-100 danskere til den store DMA-konference i USA.

Facebook-gruppen fik sat skred i tingene og problemet blev løst ved, at gruppen overtog ansvaret for at arrangere turen i samarbejde med både Post Danmark, The Competence Company og dette firmas sponsor, Bring Citymail.

Men nu har initiativet altså udviklet sig til en interesseorganisation, der henvender sig til alle, der interesserer sig for Direct, lige fra den studerende over medarbejdere i Marketingafdelingen til Direct bureauerne.

Foreningen beskrives som en uafhængig non-profit forening drevet af medlemmerne. For at søge synergier og størst mulig effekt vil foreningen arbejde tæt sammen med andre grupperinger, foreninger og virksomheder om at styrke Direct i Danmark.

Men der bliver ikke tale om mere faste alliancer.

“Der er et udtalt behov for en forening, der er uafhængig og som alene koncentrerer sig om faget. Derfor vil vi ikke gå ind i hverken lobbyisme og politik eller faste alliancer. Partnere vil være vigtige for os, og vi har allerede to, men vi vil stå frit til at samarbejde med alle, hvor det giver mening. Det vil bl.a. blive håndteret gennem et partnerudvalg, hvor der kan etableres dialog både partnerne imellem og mellem bestyrelsen og partnerne”, siger Jan Køhler.

Foreningens bestyrelse ser således ud:

  • Jan Køhler (Formand), RelationshusetGekko
  • Ole Stangerup (Næstformand og Kassér), Express Fullfillment
  • Grethe Berg (Sekretær), DM Partner
  • Chandra Mostov, Wunderman
  • Jens-Peter Jensen, Rainmaker
  • Brian Carlson, Klausen & Partners
  • Morten Hershøj, DialoguePeople
  • Jesper Juul-Jensen (Suppleant), Dansk Industri
  • Frank W. Mogensen (Suppleant), Geomatic

På generalforsamlingen blev nedenstående formålsparagraf for foreningen godkendt:

Foreningen er en uafhængig interesseforening. Foreningens formål er igennem en faglige styrkelse at medvirke til en større forståelse for Direct disciplinen, bedre udnyttelse af denne og ikke mindst bedre resultater og effekter ved anvendelse af Direct disciplinen.

Foreningen skal samle den danske direct branche og øvrige interessenter der har interesse for Direct disciplinen, således at den bliver styrket fagligt igennem bl.a. videndeling, netværk, uddannelse, studieture, dialog samt andre aktiviteter.

Med udgangspunkt i fagligheden, skal foreningen øge kendskabet til den danske Direct model ud over landets grænser. Dette ved at gennemføre foredrag, partnerskaber, udgive publikationer m.v.

Foreningen finansieres igennem partnerindtægter, brugerbetaling og kontingent.