Facebook har toppet i Danmark

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Samtidig viser analyse, at brugen af andre sociale medier er stigende – dog er anvendelsen af lokalitetstjenester i en mere usikker udvikling.

Facebook er et stort medie med en rækkevidde som kun de færreste andre kan drømme om. Men meget tyder på, at vækstperioden er overstået – Facebook har toppet – og til gengæld vokser andre sociale medier.

Og det gælder også Danmark, viser en analyse fra MyResearch. Analysefirmaet har de seneste seks år spurgt 1000 danskere til deres brug af bl.a. Facebook, og konklusionen synes klar. Facebook har toppet. I 2011 anvendte 72 pct. Facebook. I 2012 var tallet 76 pct., mens det i 2013 var 73 pct.

“I forhold til den statistiske usikkerhed, så er det tæt på, at man kan tale om et fald fra 2012 til 2013. Men tallene giver dog et klart fingerpeg om, at Facebook har toppet, hvilket hænger godt sammen med, at man ser en klar vækst på en række andre sociale medier,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Et egentlig frafald er der ikke tale om i nævneværdigt omfang. Knap tre procent tilkendegiver at være stoppet.

Ca to ud af tre af dem, der bruger Facebook, gør det dagligt eller næste dagligt, mens hver femte gør det en eller flere gange om ugen.

Aldersmæssigt er de flittigste brugere unge mellem 15 og 24 og det kan næppe overraske. Følgelig er forbruget også størst blandt lavere indkomster. Desuden er kvinder mere flittige brugere – uden at forskellen dog er markant.

Blandt de andre sociale medier er Youtube det klart næststørste – og et medie i fremgang. Linkedin og Twitter er også i klar fremgang.

Google+ og Instagram er kommet med i analysen i 2013 og kommer ind med pæne niveauer – henholdsvis 23 og 11 pct. tilkendegiver at bruge dem. Til gengæld ser lokalitetstjenester som Foursquare noget mere usikker ud. God fremgang fra 2011 til 2012 – men et voldsomt fald i 2013.

Med undtagelse af hos Linkedin og Google+ er de 15-24 årige de flittigste brugere.

Facebook oplever tilsyneladende et faldende hype, hvor der i udlandet tales mere bombastisk om en negativ udvikling blandt de unge. Men en egentlig deroute – det tror Rasmus Fisker Jørgensen, fra Mindshare og Paw Saxgren fra Carat ikke på.

“Vi går fra en tid, hvor sociale medier stort set var lig med Facebook til en tid, hvor der kommer flere spillere. Markedet udvider sig, og de nye får opmærksomhed. Det kan selvfølgelig koste lidt hos Facebook men er mere udtryk for, at flere mennesker deler deres forbrug ud på flere medier, end at Facebook taber,” sagde Rasmus Fisker Jørgensen bl.a. til Bureaubiz i sidste uge i artiklen “Alle siger at Facebook er død”.

Den samme holdning finder man på aktiemarkederne. Berlingske Business fortæller i dag under overskriften “Facebook er gået af mode på Børsen”, at Facebook-aktien i denne uge har ramt et lavpunkt for de seneste seks måneder – uagtet, at der var positive tendenser i den seneste regnskabsmeddelelse. Faktisk er den faldet 20 pct. siden d. 1. maj, hvor kvartalsregnskabet blev fremlagt.

En analytiker fremfører samme synspunkter som Rasmus Fisker Jørgensen.

Selvom Berlingske skriver om en generel forsigtighed over for social media selskaber, så finder man dog fortsat risikovillig kapital. Det amerikanske medie, AdAge, fortæller, at et relativt ukendt social media bureau, Brand Networks, har opsamlet et kapitalindskud på næsten 400 mio. kr. (68 mio. USD) fra kapitalfonden AEA Investors til international ekspansion.

2011
2012
2013
Facebook
72
76
73
Youtube
38
49
55
Linkedin
17
24
29
Twitter
6
11
14

Lokalitetstj.
(Eks. Foursquare)

26
35
20

Kilde: MyResearch. Analysen er foretaget i seks år – med samme formulering i de sidste tre. Der er bl.a. spurgt til: Ser YouTube klip fra virksomheder, Anvender Facebook, Anvender LinkedIn, Anvender Twitter, Anvender Facebook Places, Foursquare eller andre lokalitetstjenester