Facebook-nyt er en forbedring – men ingen revolution

Peter Engholm
25@mail.dk

Det nye forside på Facebook gør dialogen og kommercialiseringen mere professionel. Et bedre produkt for annoncørerne, der dog må se frem til at skulle bruge flere ressourcer.

Facebook er lig med hype – anderledes kan det ikke være, når så mange mennesker bruger så meget tid på et site. Således er der også megen snak omkring det nye newsfeed, reelt forsiden, fra Facebook, som giver mere plads til billeder, og som inddeler newsfeed’et i kategorier. Nyheder som nogen steder er blevet karakteriseret som en revolution.

Paw Saxgren, digital direktør i Carat, holder imidlertid fast i bordkanten. Ja, nyheden fra Facebook rummer forbedringer, men nej: Det er ingen revolution.

Når dét så er konstateret, kan det bestemt være værd at perspektivere nyheden:

”Facebook fortsætter ad stien, den har betrådt siden børsnoteringen: At kommercialisere tiden med brugerne – med brugeroplevelsen, på tværs af platforme, for øje. Og dén tilgang er positiv, når man tænker på, at danskere i snit bruger 10-12 timer om måneden på Facebook. Jo flere forretningsmuligheder, annoncørerne har, des bedre er det – for vi køber jo basalt tid og eyeballs,” siger Paw Saxgren.

Med den nye udgave af newsfeeden får annoncører bedre muligheder for at profilere sig – og en større opgave.

”Produktet bliver bedre, men også dyrere. For jeg kan ikke forestille mig andet end, at det bliver dyrere at komme i kontakt med den enkelte på Facebook. Ved at give brugerne mere kontrol over de nye kategorier, så tvinger  – eller ansporer, om man vil – det annoncører til at bruge flere ressourcer; enten via en dedikeret indsats via organiske feeds, altså indhold, eller ved at hive pungen op ad lommen og betale Facebook for bedre placering,” siger Paw Saxgren og uddyber:

“Når indholdstyperne differentieres,vil annoncørerne som udgangspunkt nok byde mere for at ligge i billedkategorien end indholdskategorien – og mere for at ligge i videostreamen end i billedkategorien.”

Mere end halvdelen af tiden brugt på Facebook sker på mobile platforme, hvor der ikke er plads til højrestillede annoncer, og det peger mod en ensretning af annonceformatet.

“Vi vil i første omgang se en større sammenhæng mellem annonceringen på platforme, og i den forbindelse har newsfeedet en central placering.”