Fætter BR vokser på nettet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Top-Toy satser i stigende grad på webshops, som udvikles af selskabets egen digitale afdeling.

Butikkerne i BR- og Toys’R’us-kæderne udgør fortsat den ubetingede hovedindtægt for Top-Toy. Men netsalget er i klar vækst og forventningerne er nu så store, at udviklingen inden for selskabets web-shops blev high-lightet i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab.

Tallene var præget af de vanskelige tider, og derfor så man kun en marginal vækst i omsætningen til ca. 4 mia. kr. samt et lille fald i bundlinjen.

De store vækstrater finder man på nethandlen, hvor regnskabet er første hele år med Fætter BRs webshob. Desuden åbnede man Toys’R’us webshop lige inden regnskabsårets afslutning.

Der gives ikke tal for nethandel, men direktør for Retail marketing, Thomas Meng, siger dog, at forventningerne er betydelige. Så betydelige, at pakke-kapaciteten i forbindelse med nethandel er tredoblet op til julehandlen.

Top-Toy er meget stærk på butiksnettet – specielt i Danmark, hvor selv verdens største legetøjskæde, Toys’R’us, i sin tid måtte strække våben og overlade det til Top-Toy at drive kæden. Men selvom legetøj tilsyneladende er et produkt, der sagtens kan sælges på nettet, så mener Thomas Meng ikke, at nethandlen svækker butikkernes position.

“Børnene har stadig et behov for at komme i butikkerne, og voksne har kun en begrænset indsigt i legetøjsbrands, så vi mener, at de to kanaler supplerer hinanden fint,” siger Thomas Meng og fortsætter:

“Vores webshops fungerer både som sin egen salgskanal og som en del af vores markedsføring, hvor man kan checke forskellige ting af, før man kommer ned i butikkerne. Selvfølgelig er der også den mulighed, at man går ned i butikken og så handler på nettet bagefter. Her handler det så om at have et udvalg og en prispolitik, som sikrer, at det er vores webshops, der handles på.”

Han fremhæver desuden et veletableret brand og mange butikker som en klar fordel i konkurrencen om nethandlen.

Top-Toy har i overvejende grad selv stået for udviklingen af sine web-shops.

“Vi har en stor og kompetent digital afdeling, der har stået for udviklingen,” siger Thomas Meng.

Der har dog været anvendt eksterne partnere til en del af arbejdet, og her finder man Sort/hvid, eCapacaty og Alpha Solutions.