Faldende løn i bureauet med tårnhøje lønninger

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kommunikationsbureauet København har fået lidt mere menneskelige nøgletal. Men bureauet er ikke optaget af hverken vækst eller nøgletal. Økonomi er et spørgsmål om frihed.

Nøgletallene – heriblandt lønningerne var eksorbitante i de første år af Kommunikationsbureauet Københavns eksistens. Det var mens bureauet overvejende bestod af de tre stiftere.

Nu er der kommet lidt flere i bureauet – og det kan ses i det seneste regnskab.

Bruttoavancen steg fornuftigt men sammen med antallet af medarbejdere var det også de eneste nøgletal, der voksede.

F.eks. faldt de gennemsnitlige personaleomkostninger med 13,2 pct. Man behøver dog ikke være bekymret for medarbejderne i bureauet. Niveauet er nu et gennemsnit på 1,06 mio. kr. Det betyder dog, at KK ikke nødvendigvis har branchens højeste lønninger mere. Den er nu lidt lavere end det senest kendte niveau fra Mensch.

Det samme gælder udviklingen i bruttoavancen pr. medarbejder, hvor KK kan risikere at se sig slået af Mensch – selvfølgelig alt afhængig af hvordan Mensch udvikler sig i 2012.

Også overskuddet faldt en lille bitte smule og sammenholdt med væksten i bruttoavance førte det til en overskudsgrad der blev 18,5 mod 22 året før.

Selvom adskillige af nøgletallene viser en faldende tendens, så er de dog på et niveau, de fleste andre vil misunde, og det er da heller ikke bekymring, der præger adm. dir. Sune Bang.

“Vi har været glade for at kunne starte bureauet med en sund økonomi, men vi har også slidt for det. Vi kan dog ikke fortsætte på den måde. Vi ønsker at kunne løbe længere, og når vi tager et par folk mere ind, så påvirker det selvfølgelig nøgletallene,” siger Sune Bang og fortsætter:

“Vores filosofi handler ikke om vækst og store nøgletal. Vi ønsker at være et bureau med få men tunge folk, og så skal vores nøgletal se ud som de gør. Økonomi handler om at have frihed til at vælge de opgaver, der er spændende og udfordrende – ikke om at vokse eller at konkurrere på nøgletal.”

Nøgletal for Kommunikationsbureauet København

  • Bruttoavance 12,2 mio. kr. +16,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,757 mio. kr. -16,3 pct.
  • Lønandel 60,3 (58,1)
  • Resultat af primær drift +2,275 mio. kr. -1,6 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz