Fantastisk år og jobfest på bureauerne: 1200 flere ansatte

Finn Graversen,
journalist

Krisespøgelset blev i skabet i 2022. For andet i år træk voksede bureaubranchen med et tocifret procenttal, og medarbejdertallet blev tilsvarende øget med et tocifret procenttal.

2022 blev det næstbedste år i bureaubranchen i alle de år, Bureaubiz har gennemført en årlig nøgletalsanalyse. Det bedste år var i 2021. I hvert fald hvad angår vækst.

Analysen indgår i den årlige BureauTrends, der udkommer til september.

Men i modsætning til 2021, så blev 2022 ovenikøbet også et år, hvor der var fuld skrue på ansættelserne. Der kom mere end 1.200 flere ansatte på bureauerne, hvilket svarer til en vækst på 11,2 pct. således, at de 407 bureauer i analysen beskæftigede over 12.000 medarbejdere. I 2021, hvor væksten i bruttoavancen var større, voksede antallet af medarbejdere med mere beskedne 5,4 pct., så den markante vækst i medarbejdertallet i 2022 kan være et udtryk for, at der var et efterslæb i forhold til 2021.

Det forhold kan også være årsagen til, at lønningerne steg mindre i 2022 end i 2021. Der blev trukket veksler på medarbejderne i 2021, og det skulle der betales for.

I konkrete tal så steg lønningerne (den gennemsnitlige personaleomkostning) med 4,9 pct. i 2021 og med 2,2 pct. i 2022.

Den mere moderate lønudvikling betyder, at de mange nye medarbejdere næsten kunne finansieres af væksten. Slutfacit blev, at bureaubranchen i 2022 voksede med 13,1 pct. til en samlet bruttoavance på næsten 11,4 mia. kr.

Det er et bemærkelsesværdigt tal.

At 2021 endte så godt, som det gjorde, var mindre overraskende, fordi det kom oven på et magert og corona-ramt 2020, og der var kommet fuld tryk på økonomien igen. Men når bureaubranchen fik sit næstbedste år længe, i et år, hvor der kom krig i Europa, hvor forbrugertilliden var rekordlav, inflationen tårnhøj, og recessionssnakken udbredt, fortæller det en historie om, at branchen er større og mere vital end nogensinde.

Der er endda tale om en udvikling, der har stået på i adskillige år. Lægger man en udviklingskurve ind på tværs af årene fra 2016 og frem, så er der tale om en klart opadgående kurve. Den gennemsnitlige vækst for hvert af årene fra 2016-2022 var 7,8 pct.

“Vi har i de år set flere eksempler på kapitalfonde, der har investeret i bureaubranchen. Jeg tror, de har kigget på den udviklingstendens og konkluderet, at bureaubranchen er i vækst – og derfor investeringsegnet,” siger bureaukonsulenten, Henrik Jensen fra Brandse & Co, og fortsætter:

“Jeg tror, at overskriften på udviklingen handler om digital transformation. En traditionel reklamekampagne var tidligere en variabel omkostning, der kunne skrues op og ned for, uden det nødvendigvis havde de store omkostninger her og nu. I den digitale verden er der tale om mere forretningskritiske investeringer, der er tættere på både produktet og salget. Dem skruer man ikke bare op og ned for, og det gør bureaubranchen mindre konjunkturfølsom end tidligere. Jeg har selv tidligere talt om, at branchen typisk følger BNP-udviklingen med en faktor 2, men den model ser ikke ud til at gælde mere.”

Skal man fremhæve en mindre positiv ting, så bliver det, at branchens bundlinje faldt med godt 5 pct. Resultatet blev en overskudsgrad på 11, hvilket er i den nedre ende af, hvad man ofte gerne vil se i en personaleintensiv branche. Og så endda i et år, hvor det generelt gik stærkt. Det er dog ikke, hvad man vil karakterisere som en faretruende lav overskudsgrad.

Nøgletal for 407 bureauer – alle bureautyper

  • Bruttoavance 11,375 mia. kr. +13,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 937.98 kr. +1,7 pct.
  • Lønandel 65,2 (64,9)
  • Resultat før skat +1,255 mia. kr. -5,6 pct.
  • Overskudsgrad 11 (13,2)

Topscorer blandt bureautyperne blev eventbureauerne, der voksede med næsten 60 pct. Det er dog en lille gruppe, der ikke fylder meget.

Til gengæld udgør de digitale bureauer 45 pct. af branchen, og de voksede næstmest med 15,5 pct.

Kommunikationsbureauerne voksede lidt over branchens gennemsnit, mens mediabureauerne voksede med lidt under.

Designbureauerne voksede med ca. 10 pct., mens reklamebureauerne blev bundprop med en vækst på knap 9 pct.

BureauTrends er en årlig rapport, der rummer en nøgletalsanalyse, en liste over årets mest prisvindende bureauer, den årlige CMO trendanalyse samt Året der gik.

Nøgletalsanalysen bygger på 407 bureauer, og rapporten rummer konkrete nøgletal på hovedparten.

BureauTrends udkommer til september og koster kr. 4.950,- ex. moms for det første eksemplar og kr. 500,- ex. moms/styk, for de efterfølgende eksemplarer.

BureauTrends kan bestilles allerede nu. Bestil den her