Fart på Creuna – dog ikke i Danmark

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Markant fremgang i Norge og Sverige – mens Creuna i Danmark er i gang med en 3-årig transformationsproces, der har kostet. Ejerne vil have et stærkt Creuna i alle tre lande.

Tallene i Creuna Danmarks regnskab er ikke køn læsning. Fire år med underskud, og 2012 gav faktisk en forværring i forhold til 2011.

Så er det noget sjovere at læse koncernregnskabet. Creuna er nemlig vokset så rigeligt i Norge og Sverige, at det mere end opvejer faldet i Danmark.

Og koncernregnskabet skal med, når man bedømmer Creuna Danmark, for gruppen arbejder integreret og derfor har adm. dir. Astrid Simonsen Joos da også fuld opbakning fra ejerne i hendes arbejde på at bringe Creuna Danmark på ret køl.

I ledelsesberetningen lyder det f.eks. således:

“I Danmark har vores datterselskab gennemført 2 år af en 3-årig forbedringsproces og har gode forudsætninger for at gennemføre et tilfredsstillende 2013.”

Astrid Simonsen Joos afviser da også at tale om Creuna Danmark som smertensbarnet i koncernen. Men det danske marked har været hårdere end de norske og svenske.

“Jeg startede som CEO i Creuna i medio 2011, og vi udviklede en 3 årig plan for at få Creuna Danmark back on track. Vi har derfor gennemgået en større transformation. I et trængt dansk marked, har denne transformation kostet på investeringsfronten i 2012. Men det var nødvendigt. Og der er fuld opbakning fra bestyrelsen og koncernledelsen,” siger Astrid Simonsen Joos og fortsætter:

“Vi vil kunne det samme i alle nordiske lande, og derfor er der en vilje hos ejerne til at gennemføre den proces, og de investeringer, der er nødvendige for at sikre, at Creuna Danmark lever op til forventningerne.”

Astrid Simonsen Joos fremhæver desuden, at når man har en størrelse som Creuna Danmark, så er det svært at undgå en negativ udvikling, når markedet er surt. Desuden kræver en tilpasning investeringer sideløbende med en kompetencemæssig udvikling.

“Ambitionen er klar. Vi vil være et Top 3 bureau i Danmark, og vi vil spille en rolle som et digitalt strategisk bureau – vi skal være kundernes digitale forretningspartner” siger Astrid Simonsen Joos og fortsætter:

“Vi ønsker at komme ind på et højere niveau, hvor vi tager ansvar for at flytte en virksomhed digitalt. Dvs. at vi bistår med at formulere en digital vision, udforme et roadmap for processen og eksekverer på taktiske opgaver, der indfrier kundens forretningsmæssige målsætninger”.

Astrid Simonsen Joos fortæller, at transformationsprocessen har indebåret investeringer i kompetencer og udvikling af organisationen – herunder også en justering i kompetence-mikset i ledelsen.

“Der er ikke noget quick-fix i en sådan proces. Det er et langt sejt træk, hvor man hele tiden skal kunne justere på nogle håndtag. Men vi har en plan, og vi følger den. og det er det vigtige for vores ejere,” siger Astrid Simonsen Joos.

Nøgletal for Creuna

  • Bruttoavance 284,912 mio. kr. +9,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 830.647 kr. -1,0 pct.
  • Lønandel 77,3 (77,2)
  • Resultat af primær drift +11,118 mio. kr. +110,6 pct.

Nøgletal for Creuna Danmark

  • Bruttoavance 72,76 mio. kr. -17,0 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 799.560 kr. -7,8 pct.
  • Lønandel 79,5 (75,1)
  • Resultat af primær drift -5,929 mio. kr. -64,1 pct.