FCK henter bureauhjælp til at fortælle sin historie

Peter Engholm
25@mail.dk

Interne overvejelser mundede ud i valget af Partners – et samarbejde, der står til at brede sig ud over blot strategi.

“Vi har selv en klar forståelse for målet. Men vi behøver et bureau til at hjælpe os med at definere vejen derhen, altså identificere brandpositionen og de tilhørende platforme,” siger Rikke Dræbye Gantzhorn.

Hun er kommerciel direktør i F.C. København, der i en pressemeddelelse tidligere på ugen meddelte, at man indleder et “strategisk samarbejde” med Wibroe, Duckert & Partners – med sigte på i endnu højere grad at udnytte klubbens kommercielle potentiale.

Men Rikke Dræbye Gantzhorn beskriver samarbejdet lidt bredere – og dybere:

“Vi har klaret markedsføringen inden for murene og ikke haft et egentligt bureau. Men hvordan vi skal fortælle historien om F.C. København – og brede den ud – dét kan vi ikke selv. Det kræver professionel hjælp udefra.”

Det strategiske samarbejde lægger op til en kanalneutral markedsføring, for som den kommercielle direktør forklarer:

“Når vi har fået fastlagt, hvem F.C. København er, så skal vi finde måden, hvorpå vi skal fortælle det – altså eksekveringen af brandværdierne. Og til denne eksekvering vil vi også gå til Partners. Det kunne f.eks. være en brandingkampagne, en salgskampagne eller udarbejdelsen af et loyalitetsprogram,” siger Rikke Dræbye Gantzhorn.

Hun oplyser, at Partners ikke blev valgt efter en egentlig bureaukonkurrence, men efter at man internt overvejede hvilket bureau, der bedst kunne bistå fodbold-koncernen med de kommercielle udfordringer.

“Pilen pegede hurtigt på Partners. Vi ved, at de har skabt stærke universer, men det var deres evne til at dokumentere salgsmæssig effekt, som vi valgte dem på. Jeg har før oplevet bureauer fortælle om de priser, de har vundet i Cannes – men det er ikke ensbetydende med, at de har nået de mål, som kunden har bedt om,” siger Rikke Dræbye Gantzhorn.

Partners-samarbejdet dækker både over BtB og BtC. Der vil som udgangspunkt ikke være tale om at udvikle nye produkter, men at blive bedre til at fortælle om dem, man i forvejen har på hylderne.

“Vi har ikke været skarpe nok til at kommunikere de mange muligheder og den fleksibilitet, som vi kan tilbyde vores sponsorer. Og hvad angår BtC, så er det både tankevækkende og inspirerende at kigge ud i Europa og se sæsonkortholdere stå for op mod 85 pct. af pladserne på stadion,” siger Rikke Dræbye Gantzhorn.