Fem bureauer dyster om radio-kampagne til 10 millioner

Peter Engholm
25@mail.dk

FM-båndet lukker om fem år, hvis danskernes radiolytning er blevet tilstrækkelig digital. Fem bureauer, to af dem forstærket med et PR-bureau, dyster om at stå for informationskampagnen.

Kulturstyrelsen lancerer i første halvdel af 2015 en godt fire år lang kampagne, der skal informere danskerne om overgangen til digital radio.

24 bureauer meldte sig til at stå for kampagnen – alle opfyldte betingelserne, så de fem ansøgere, der nu er valgt til at afgive tilbud, var dem, der efter Kulturstyrelsens vurdering kunne fremvise de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Kampagnen har et budget på 10,7 mio. kr. – inkl. indrykninger – og de fem prækvalificerede ansøgere er (i alfabetisk rækkefølge):

 • Advance – i konsortie med Geelmuyden Kiese
 • Advice
 • Bysted – i konsortie med Kompas
 • Primetime Kommunikation
 • Radius Kommunikation

Tidsplanen for udbuddet lægger op til, at kontrakten tildeles sidst i februar.

Baggrunden for kampagnen er, at ”FM-båndet lukkes ved udgangen af 2019, hvis minimum 50 procent af radiolytningen, herunder radiolytningen i biler, medio 2018 sker på digitale platforme”.

Kampagnen skal handle om overgang til digital radio generelt, og det vindende bureau/konsortie skal stå for følgende:

 • Tilrettelæggelse af hele informationskampagnen, herunder udvikling af kampagneplan mv.
 • Udvikling og eksekvering af kampagnebrand, mediestrategi, kampagnematerialer og –aktiviteter.
 • Udvikling og eksekvering af presse- og kriseplan, herunder varetagelse af funktionen som talsperson for kampagnen.
 • Koordinering af samarbejde med relevante aktører fra medie- og radiobranchen samt andre relevante og nøgleinteressenter
 • Udvikling, afvikling, rapportering og dokumentation af målinger på informationsindsatsen (bl.a. key performance indicators)
 • Dokumentation af aktiviteter, kvalitetssikring, organisering og arbejdsgange i hele kampagneperioden.