Fem bureauer slap gennem nåleøjet hos Sundhedsstyrelsen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Et rusmiddel-udbud var så specifikt i kravs-specifikationerne, at det har fået Kreativitet & Kommunikation på banen.

Sundhedsstyrelsen er i færd med at vælge bureau til “Festmiljøkampagnen 2014”, der handler om en forebyggende indsats over for unges eksperimenterende brug af narkotika samt alkoholforbrug hos unge under 18 år.

Kampagnen køres sammen med spillesteder og festivalers interesseorganisation, Dansk Live, og fem bureauer er nu udvalgt til at byde ind på opgaven. Det drejer sig om:

  • Aros Kommunikation
  • Advice
  • McCann Copenhagen
  • Public
  • TBWA

Det er selvfølgelig altid en udfordring at blive udvalgt i et stærkt konkurrencepræget marked – men i dette tilfælde ligner det endnu mere et nåleøje. Det skyldes, at kravs-specifikationerne var så snævre, at det formentlig udelukkede mange bureauer.

Det er først og fremmest kravene til referencer, og efter en del henvendelser fra medlemmer har Kreativitet & Kommunikation valgt at interessere sig for udbuddet.

Men er det ikke godt, at en offentlig udbyder er så præcis, at bureauer, der ikke matcher kravene, slipper for at bruge tid på at melde sig?

“Det er selvfølgelig godt, at en offentlig udbyder er præcis i sin krav. Men bliver man for snæver i sine reference-krav, så risikerer man også at gøre feltet så snævert, at man udelukker sig selv fra anderledes og måske mere banebrydende ideer. Så man skal søge at finde den rette balance,” siger Kreativitet & Kommunikations adm. dir., Tine Aurvig-Huggenberger.

Kampagnen har et samlet budget på mellem 3 og 7 mio. kr. De overordnede krav til bydere er fornuleret således:

  • Erfaring med kampagner målrettet målgruppen
  • Erfaring med offentlige kampagner
  • Erfaring med adfærds- og holdningskampagner
  • Erfaring med lokale kampagner, der indbydes har stor diversitet i muligheder, størrelse og økonomi og derfor kræver stor diversitet i udvalg af kampagneelementer.

Hertil noterer Kreativitet & Kommunikation, på sin hjemmeside at kravene også indeholdt, at bureauerne har haft cases “for det offentlige inden for det meget specifikke område ‘rusmidler’ inden for de seneste tre år.”

Hos Sundhedsstyrelsen siger fuldmægtig Troels Mogensen, at man har lyttet til Kreativitet & Kommunikations synspunkter, og at man i næste uge vil holde et møde med foreningen.

“Der er en pointe i, at vi skal finde en passende balance mellem at være så præcis, at vi ikke spilder en masse bureauers tid og ikke så præcis, at vi udelukker os fra anderledes ideer, og det vil vi tage med i vores fremadrettede overvejelser,” siger Troels Mogensen og fortsætter:

“Men i dette tilfælde er vi landet fornuftigt. Vi ville have maks. fem bureauer med, og dem har vi kunnet finde.”