Fire Deducta-selskaber sendt til konkurs

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Samtidig er et mere af den oprindelige gruppes selskaber sendt til tvangsopløsning – nemlig selskabet der ejer – eller har ejet – bureauets dyre Hellerup-ejendom.

Opløsningen af Deducta-gruppen har taget en ny drejning efter, at fire af selskaberne nu har ændret status fra at være “under tvangsopløsning” til at være “under konkurs.”

Det drejer sig om Deducta Creative (som nu lyder navnet Pontalier), Deducta Analytics (nu Grenoble), Deducta Strategy (nu Tarbes) og Deducta Medialab (nu Aix les Bains).

Tidligere er Deducta Tecnology (nu Foix) også sendt til tvangsopløsning, men det er der foreløbig ikke ændret på.

Deducta Online Marketing (nu Commercy) blev allerede sendt til konkurs lige efter sommeren, og det er kurator i dette selskab, Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, der har foranstaltet, at de øvrige selskaber nu også er under konkursbehandling. Det er sket i forbindelse med, at han i første omgang håndterede tvangsopløsningen.

“Vi har i første omgang konstateret, at der var passiver og ingen aktiver, og så er en konkurs et naturligt skridt. Men vi har ikke på nuværende tidspunkt overblik over, hvad der skaber underbalancen,” siger Boris Frederiksen.

Han gætter dog på, at det er en kombination af mellemregninger i gruppen og eksterne passiver.

Det var reelt en skilsmisse i Deducta Online Marketing mellem Steen Enegaard og Kim Alsbæk på den ene side og Sebastian Gullak på den anden, der satte hele opløsningen i gang.

Sebastian Gullak har startet sit eget firma, mens Steen Enegaard og Kim Alsbæk besluttede sig for at forlade en kompleks partnerstruktur og samle aktiviteterne i et selskab. Dette blev så i november solgt til den kendte erhvervsmand tidligere ISS- og SAS-boss Jørgen Lindegaard.

Han har kun overtaget det aktive selskab, og for ham er alle de øvrige fortid. Opløsningen af gruppen ser dog ikke ud til at gå helt glat, og spørgsmålet er, om overgangen fra tvangsopløsning til konkurs kan få konsekvenser for det nuværende Deducta.

I hvert fald betyder overgangen til konkurs-behandling, at der nu vil blive kigget på overdragelsen af aktiviteter.

“Det er en helt almindelig del af en konkursbehandling at bedømme om en overdragelse af aktiviteter er sket korrekt,” siger Boris Frederiksen

Samtidig er det oprindeligt centrale selskab i gruppen, Seka Property, nu også sendt til tvangsopløsning. Det er sket her i januar.

Det er dette firma, der har stået som ejer af bureauets ejendom på Gammel Vartov Vej i Hellerups ambassade-kvarter – en ejendom der i 2007 blev købt for 18,25 mio. kr. Desuden er ejerskabet til de forskellige Deducta-selskaber placeret her.

Seka Property har i 2010 levet en omtumlet tilværelse. I sommer flyttede man adresse til c/o Tonny Skov Pedersen i Hillerød, der var blevet valgt som revisor i slutningen af februar samme år.

I november flyttede selskabet så tilbage til Gammel Vartov Vej, og Tonny Skov udtrådte af revisionen. Uden at der blev valgt en ny. Og d. 10. januar blev selskabet så sendt til tvangsopløsning.

Boris Frederiksen har ikke umiddelbart noget at gøre med Seka Property, men han oplyser, at man vil følge op på selskabet.

I modsætning til de fleste af Deducta-gruppens selskaber, aflagde Seka Property i september regnskab for det år, der sluttede med udgangen af marts.

Regnskabet rummer ikke megen aktivitet, men lyder dog på et underskud og får desuden et forbehold med på vejen, der vedrører manglende mulighed for at opgøre koncerninterne mellemværender grundet manglende regnskab og revision på datterselskaberne. som i øvrigt havde samme revisor, og endnu ikke var sendt til tvangsopløsning. Det skete først d. 1. november.

Desuden blev der givet en supplerende oplysning om uregelmæssigheder ved angivelse og rettidig betaling af moms. Forholdet er dog bragt i orden, oplyses det.

Hvorvidt ejendommen i Hellerup fortsat er ejet af Seka Property, står ikke klart, og Steen Enegaard oplyser, at han ikke på nuværende tidspunkt har mulighed for at kommentere på sagen.