Flere bureauer i klemme i nyt udbuds-koks

Peter Engholm
25@mail.dk

Staten og Kommunernes Indkøbsservice droppede sidste år aftaler om bl.a. reklame og kommunikation, men stadig rammes bureauer af afbud, der annulleres i 11. time. Og en oversigt over håndteringen er ikke noget kønt syn.

I begyndelsen af 2011 kastede SKI håndklædet i ringen og opsagde rammeaftaler for bl.a. reklame, kommunikation og design. Inden da var en række udbud annulleret og genudbudt, og da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kritiserede en rammeaftale på flere punkter, valgte SKI at trække stikket over en bred kam – og “genudbud er ikke planlagt”, lød det dengang.

Nu gentager historien sig imidlertid – denne gang på managementkonsulent-ydelser, hvor et påbegyndt udbud er annulleret. Men forud er gået to år med aflysninger og nye udbud, som det fremgår af oversigten længere nede i artiklen.

I udbuddet, der nu er annulleret, var 71 virksomheder blevet prækvalificeret, herunder – ifølge Bureaubiz’ oplysninger – adskillige bureauer.

Managementkonsulentydelser under SKI omfatter en del kommunikationsydelser, bl.a. kommunikationsplaner, kommunikationskanaler og medietræning, og det forklarer bureauernes tilstedeværelse.

SKI fik én rammeaftale på området i hus, men en anden – der omfatter såkaldt direkte tildeling – blev aflyst:

“Vi har efter ihærdige forsøg måttet erkende, at de ønsker, der var fra kunderne og leverandørerne, ikke i praksis er forenelige med de juridiske krav, der er til direkte tildeling,” siger Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør i SKI.

Ved direkte tildeling vælger kunden en leverandør fra listen af SKI-godkendte virksomheder – til den listede pris (i modsætning til miniudbud, hvor køber kan søge at presse prisen på ny). Valget sker på baggrund af “objektive, saglige og ikke-diskrimerende kriterier”.

Annulleringen betyder, at en række kommunikations- og PR-bureauer forgæves har brugt store ressourcer på ikke at blot at byde, men også at indgå i konsortier, hvilket SKI har opfordret til.

“Det er meget utilfredsstillende, at SKI endnu engang aflyser en aftale inden for de komplekse videnrådgiverydelser. Flere bureauer samt managementkonsulenter har brugt mange ressourcer på at bringe sig i spil i udbud efter udbud hos SKI, som så efterfølgende er blevet aflyst”, siger Kirsten Alkjærsig, chefkonsulent i DI Videnrådgiverne.

SKI understreger, at det også var udsigten til meget store transaktionsomkostninger hos leverandørerne, der var baggrunden for aflysningen af udbuddet. Nu sættes der i stedet lid til et nyt koncept, “forenklet miniudbud”, der er udviklet sammen med Kammeradvokaten.

Og måske er det også ved at være sidste chance for SKI på managementkonsulent-delen, for en gennemgang af SKI-udbud inden for området er ikke køn læsning:

  • Efterår 2009 Managementkonsulentaftale 17.10 genudbydes
  • Februar 2010 Managementkonsulent-udbuddet 17.10 aflyses (it-problemer)
  • Juli/august 2010 Managementkonsulentaftalen 17.10 træder i kraft
  • November 2010 Managementkonsulentaftalen 17.10 opsiges (uhåndtérbar for kunderne)
  • Maj 2011 Managementkonsulentaftalen 17.11/17.12 i udbud (prækval.)
  • Juni 2011 Managementkonsulentudbuddet 17.11/17.12 trækkes tilbage
  • Juni 2011 Managementkonsulentaftaler 17.13/17.14 i udbud (prækval.)
  • 30. marts 2012 Managementkonsulentaftalen 17.13: tildeling af aftaler
  • 30. marts 2012 Managementkonsulentudbud 17.14 trækkes tilbage (ikke muligt med direkte tildeling for rådgivningsydelser)
  • 30.marts 2012 Managementkonsulentaftalen 17.10 i udbud (prækval.), erstatter 17.14

“Fra DI Videnrådgivernes side opfordrer vi SKI og SKI’s kunder til, at den tilbageværende aftale alene bliver brugt til køb af større opgaver over EU’s tærskelværdier. Under tærskelværdierne er der ikke specifikke krav til udbudsproceduren, og derfor ingen grund til at bruge SKI’s aftaler,” siger Kirsten Alkjærsig.