Flere medarbejdere belastede Boccas bundlinje

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet har investeret i flere medarbejdere – men de har endnu ikke vist deres effekt på bundlinjen.

På toppen står der et pænt plus på 10,7 pct. i bruttoavance hos Bocca. Desværre står der på bundlinjen et resultat, der er blevet 42 pct. mindre, og forklaringen skal findes ind imellem de to poster – nemlig på personaleomkostningerne. De er steget med 34,5 pct. – først og fremmest som følge af investering i flere medarbejdere.

“Årsresultatet har dog været såvel planlagt som forudset, og årsagen til faldet skal udelukkende hentes i bureauets samlede investering i ny arbejdskraft.

Gennem året har vi således mandet op på flere poster, og nye tekstforfattere, plannere/projektledere og AD´ere har i regnskabsårets sidste halvdel skrevet ansættelsesaftaler med Bocca.

Det samlede antal fuldtids-medarbejdere er derfor nu oppe på 15, hvilket naturligvis er en væsentlig stigning ift. sidste års beskedne 10″, skriver bureauet i årsberetningen.

Bureauet kan også notere nye kunder – samt en forventning om snart at kunne sige velkommen til endnu flere. Derfor er forventningen, at resultatet vil blive forbedret væsentligt i indeværende regnskabsår, der slutter næste sommer.

Nøgletal for Bocca

  • Bruttoavance 11,946 mio. kr. +10,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarb. 918.923 kr. -15 pct.
  • Lønandel 67 (55)
  • Resultat af primær drift 1,324 mio. kr. – 42 pct.