Flere og dyrere medarbejdere presser bureauers overskud

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

52 bureauregnskaber. De digitale bureauer stormede frem i 2012 sammenlignet med reklamebureauer, viser en opgørelse over regnskaber med over 1 mia. i bruttoavance.

På toppen står en bruttoavance, der er steget 4,3 pct., og når man tager det generelle indtryk af året 2012 i betragtning, så må det siges at være overraskende.

Det er da heller ikke lutter lagkage i tallene over de første 52 indsamlede bureauregnskaber. For overskuddet er faldet.

De 52 regnskaber repræsenterer alle typer bureauer, – dog undtaget mediabureauer. Men ellers er der fra reklame til PR og fra små til store. Hovedvægten er på bureauer med skævt regnskabsår, men bureauer med kalenderår er også med.

Det ændrer dog ikke på, at udviklingen i bruttoavance kan ændre sig meget i takt med at de resterende 150 regnskaber kommer i hus, og at den negative stemning, der prægede specielt den sidste del af året viser sig.

Men netop det kan gøre et andet forhold i tallene urovækkende. For allerede på de første bureauregnskaber oplever man et pres på indtjeningen. Antallet af ansatte er steget og det samme gælder lønningerne.

Resultatet er blevet, at bundlinjen (primær drift) er faldet trods den stigende aktivitet.

En udvikling som dog ikke overrasker Mona Juul, der er formand for Kreativitet & Kommunikation. Hun har tidligere talt om, at kunderne vil have mere for mindre.

“Det er i hvert fald noget jeg har hørt adskillige bureauer tale om, og oven på nogle år, hvor man har måttet skære til, så har det været nødvendigt at ansætte nogle flere for at kunne levere,” siger Mona Juul og fortsætter:

“Samtidig har der været nogle år, hvor der også har været holdt igen på lønningerne, og det kan man ikke blive ved med. Endelig tror jeg også, at mange har intensiveret deres new bizz aktiviteter, fordi de også er blevet mere krævende – ikke mindst på det offentlige område. Så udviklingen overrasker mig ikke.”

Der er stor forskel på udviklingen blandt bureautyper. Fire reklamebureauer har netop lanceret et nyt mediabureau for at tage konkurrencen op med de etablerede mediabureauer, der gennem en årrække er blevet stadig større.

Spørgsmålet er, om tiderne er ved at ændre sig, og det reelt er en anden bureautype, som de burde være mere optagede af, at konkurrencen kommer fra.

I hvert fald rykker de digitale bureauer voldsomt i forhold til reklamebureauerne – ikke kun i bruttoavance, hvor de 14 digitale bureauer blandt de 52 rykker markant frem sammenlignet med reklamebureauerne. På samtlige nøgletal rykker de ind, og overskudsgraden er bedre end reklamebureauernes.

52 bureauer

 • Bruttoavance 1050,246 mio. kr. +4,3 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 804.170 kr. +0,6 pct.
 • Gennemsnitlig personaleomkostning 540.751 kr. +3,1 pct.
 • Lønandel 67,2 (65,6)
 • Resultat af primær drift 115,177 mio. kr. -7,5 pct.

 Reklamebureauer

 • Bruttoavance 681,119 mio. kr. -1,0 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 810.656 kr. -0,1 pct.
 • Gennemsnitlig personaleomkostning 551.576 kr. +3,1 pct.
 • Lønandel 68 (66)
 • Resultat af primær drift 60,429 mio. kr. -22,0 pct.

Digitale bureauer

 • Bruttoavance 185,173 mio. kr. +26,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 808.616 kr. +7,7 pct.
 • Gennemsnitlig personaleomkostning 525.747 kr. +7,6 pct.
 • Lønandel 65 (65,1)
 • Resultat af primær drift 29,366 mio. kr. +45,4 pct.

 PR bureauer

 • Bruttoavance 53,622 mio. kr. +9,9 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 812.455 kr. +4,9 pct.
 • Gennemsnitlig personaleomkostning 547.924 kr. +6,5 pct.
 • Lønandel 67,4 (66,4)
 • Resultat af primær drift 9,674 mio. kr. +15,1 pct.

Design bureauer

 • Bruttoavance 116,832 mio. kr. +5,9 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 748.923 kr. -5,7 pct.
 • Gennemsnitlig personaleomkostning 498.955 kr. -1,4 pct.
 • Lønandel 66,6 (63,7)
 • Resultat af primær drift 13,789 mio. kr. -17,9 pct.