Flot fremgang hos eTypes

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet har åbnet en fysisk skrift-butik, der er et af de nye selskaber i gruppen. 2010 er første år med den nye organisation.

Da Creative Circle for nylig uddelte de årlige priser, var eTypes på scenen adskillige gange. Men det var ikke kun på den kreative front, bureauet havde et godt år i 2010 – økonomien viste også flot fremgang.

2010 er første år med en ny organisation, hvor man har etableret en gruppe. Et af de mere kuriøse indslag er et selskab, der står bag etableringen af en fysisk butik på Værnedamsvej med skrifter.

“Skrifter er jo noget man mere udpræget sælger online. I butikken kan man gå ind og handle online, men derudover har vi også udviklet en række andre produkter i form af f.eks. merchandise med skrifter. Åbningen af butikken har givet os meget opmærksomhed, og jeg tror, den gør noget godt for vores brand,” siger Søren Skafte Overgaard, der er direktør for eTypes Group.

Butikken er placeret i selskabet Playtypes, der har til formål at sælge skrifter. Herudover er der det grafiske selskab, India.dk, og selve eTypes.

Konstellationen kan typisk være, at eTypes står for udviklingen, mens India.dk står for implementering, og derfor skal eTypes bedømmes som gruppe.

“Der er flere årsager til opdelingen. For det første har vi erfaret, at mindre enheder giver en mere homogen kultur, mere fleksibilitet og et stærkere fokus. Derfor er det for os en naturlig vej at gå, når vi både vil vækste og samtidig holde fast i vores stærke kultur. For det andet er det en struktur, der giver mulighed for optagelse af kernemedarbejdere i partnerkredsen i de virksomheder, hvor de er med til at trække læsset,” siger Søren Skafte Overgaard.

Her viser det samlede resultat god fremgang – både på top- og bundlinien. Nøgletallene bærer desuden præg af, at opgørelsesmetoden for antal medarbejdere i forhold til sidste år er ændret. Dette betyder, at antallet af almindeligt ansatte medarbejdere er steget markant – hvorfor bruttoavancen pr. medarbejder er faldet. Der er dog også sket en markant vækst i personaleomkostningerne.

Om udsigterne for 2011 siger Søren Skafte Overgaard:

“1. kvartal gået over al forventning bl.a. med meget store opgaver for Grundfos og Carlsberg i e-Types regi og Mærsk årsrapport og implementering af visuel identitet til den svenske pharma-virksomhed Euro Diagnostica hos India. Vi forventer således at kunne matche resultaterne for 2010 og forhåbentlig også øge både omsætning og resultat.”

Nøgetal for eTypes Group

  • Bruttoavance 20,024 mio. kr. +17,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 834.333 -31,3 pct.
  • Lønandel 72,1 (62,9)
  • Resultat af primær drift +3,833 mio. kr. +81,7 pct.