Flot fremgang og gode lønninger i lille Grey-bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Dyhr/Hagen har præsteret en rigtig winwin situation. Stigende aktivitet, stigende overskud og større lønninger. Også tidligere Publicis-direktør, Morten Nielsen, kom godt ud af 2011.

I 2009 fik det lille Grey-ejede bureau, Dyhr/Hagen, et ordentlig drag over nakken, da bruttoavancen blev mere end halveret, og et solidt overskud blev til et kæmpe underskud.

Det er der nu til fulde rettet op på. Bureauet er tilbage på samme niveau hvad angår bruttoavancen – men er endnu ikke helt nået op på samme overskudsgrad. I hvert fald når man kigger på primær drift – for man har haft engangsindtægter fra skat på næsten halvanden million kroner i forbindelse med frasalg af tidligere aktiviteter.

Til gengæld har man kunne forbedre bundlinjen sideløbende med, at der er blevet råd til pæne lønstigninger. Mest fra 2009 til 2010, men samlet er de gennemsnitlige personaleomkostninger steget med næsten 20 pct. siden 2009 og ligger med lidt over 700.000 kr. pænt over branchens gennemsnit. Men bruttoavancen pr. medarbejder er steget endnu mere – den er mere end fordoblet, og er nu oppe på et meget højt niveau i forhold til bureaubranchen som helhed.

Det er nøgletal, der er prototypen på en winwin situation, og der kan ikke herske tvivl om, at Dyhr/Hagen er at finde i denne gruppe, når Bureaubizårlige bureaurapport kommer til august.

Også den tidligere Publicis-direktør, Morten Nielsens NetworkCommunications kom godt ud af 2011. Det er et lille bureau med kun tre medarbejdere ifølge hjemmesiden, men de har så præsteret en bruttoavance på over 3 mio. kr.

Nøgletal for Dyhr/Hagen

  • Bruttoavance 9,932 mio. kr. +37,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,242 mio. kr. +3,4 pct.
  • Lønandel 57,9 (56,8)
  • Resultat af primær drift +1,164 mio. kr. + 55 pct.

Nøgletal for NetworkCommunications

  • Bruttoavance 3,1 mio. kr. +34,8 pct.
  • Lønandel 56,3 (58,5)
  • Resultat af primær drift +0,607 mio. kr. +63,2 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz