Flot regnskab: Hello Group blev 13,9 mio. større

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Også regnskab fra CO3 og Heyday. Hello Group har fokuseret sin forretning, og det bærer nu frugt.

Hello Group har netop indleveret et regnskab, der på alle måder er flot. Bureauet lagde hele 13,9 mio. kr. til bruttoavancen og flyttede godt 4,6 mio. kr. af dem ned på bundlinjen.

Det indebærer ikke bare en flot vækst, men også en overskudsgrad, der løftes fra 12,6 til 19,1.

Hemmeligheden bag den udvikling handler grundlæggende om fokusering.

”Man kan sige, at vi har forladt reklamebranchen – forstået på den måde, at vi har skåret vores reklameproduktion fra og nu udelukkende fokuserer på digitalt design og på tools og utilities, der understøtter vores kunders forretning. Det er vores kernekompetence, og det er så heldigvis også noget, der er stor efterspørgsel på,” siger adm. dir. Jakob Langemark.

Fokuseringen har indebåret, at staben nu er blevet væsentligt styrket kompetencemæssigt. Ikke bare fordi der er kommet mere end 10 ansatte mere, men også fordi alle nu arbejder med samme fokus.

”Det er dog ikke fordi, der er sket en stor udskiftning. Vi har kunnet klare det med uddannelse og træning,” siger Jakob Langemark og fortsætter:

”Samtidig har vi gjort meget ud af at udvikle vores metode, og vi er blevet bedre til at sælge den ind til kunderne. Det løfter kvaliteten af vores output.”

Netop kvaliteten rummer en anden pointe.

”Selvfølgelig styrer vi vores økonomi – men rent faktisk diskuterer vi lønsomhed mindre i dag end tidligere. Det sker ud fra tesen om, at når vi leverer høj kvalitet, så følger lønsomheden naturligt med,” siger Jakob Langemark og konstaterer, at bureauets fokus har løftet det højere op i virksomhedernes hierarki.

”Som markedet fungerer i dag, så er digitale services og værktøjer blevet langt mere forretningskritisk for mange virksomheder, og derfor er der en betydelig lydhørhed højt op i virksomhedernes hierarki,” siger Jakob Langemark.

Nøgletal for Hello Group

 • Bruttoavance 44,5 mio. kr. +45,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 927.083 kr. +9,1 pct.
 • Lønandel 58,4 (62,5)
 • Resultat af primær drift +8,494 mio. kr. +119,5 pct.


  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

To andre digitale bureauer har også aflagt regnskaber, som viser vækst – om end ikke helt på Hello Groups niveau. I aarhusianske Heydays tilfælde måtte man endda notere en faldende indtjening – som dog fortsat er på et pænt højt niveau.

At væksten ikke var så høj i seneste regnskabsår passer dog fint i den filosofi, som bureauet arbejder efter.

”De fleste af vores kunder har været hos os næsten siden vi startede, og vi er meget påpasselige med at sikre, at vi hele tiden lever op til deres forventninger. Set over tid har vi en flot vækst, men det veksler lidt mellem nogle ryk og nogle mere stille år, så vi hele tiden har styr på vores leverance,” siger adm. dir. Anders Lorentz.

Han fortæller, at bureauet i indeværende regnskabsår er vokset en del. Det gennemsnitlige antal medarbejdere var i seneste regnskabsår 18, mens man allerede nu er 26 – og der er to mere på vej.

Væksten skyldes både nye og eksisterende kunder.

”Og så har vi lavet en filmafdeling, der rykker godt. Der er rigitg mange, der efterspørger content,” siger Anders Lorentz.

Nøgletal for CO3

 • Bruttoavance 19,2 mio. kr. +25,5 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 914.286 kr. +1,6 pct.
 • Lønandel 60,8 (62,9)
 • Resultat af primær drift +4,54 mio. kr. +54,2 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Heyday

 • Bruttoavance 12,5 mio. kr. +7,8 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 694.444 kr. -10,2 pct.
 • Lønandel 59,5 (50,7)
 • Resultat af primær drift +2,493 mio. kr. -26,8 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz