Flytning kostede Liquidminds over en million

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet havde endnu et svært år – men det mest belastende var at slippe ud af en huslejekontrakt.

Liquidminds ejer og direktør, Vibeke Nannerup var optimistisk for et år siden, da hun lagde et skidt år for bureauet bag sig. Det nye regnskabsårs 1. kvartal så mere positivt ud lød meldingen.

Det trak dog mere ud en forventet. Ifølge årsberetningen begyndte aktiviteten først at stige i den sidste del af året, og resultatet er blevet endnu et skidt år med et betydeligt underskud.

Det mest belastende har dog vist sig at være en flytning – først og fremmest fordi det viste sig svært at komme ud af en huslejekontrakt. Det har kostet mere end en million kroner, noteres det i årsberetningen.

“Det er ikke tilfredsstillende at vi leverer et sådan regnskab. Vores drift har altid været positiv og vi har haft en tilvækst på vores bruttoavance på 16%. Men vi bliver ramt hårdt pga. en lejemåls aftale, der var dyr at komme ud af, samt en digital afdeling, der ikke har formået at tjene penge,” siger Vibeke Nannerup og tilføjer:

“Her, 5 måneder inde i det nye regnskabsår, kan vi se de positive resultater af “oprydningen”, vi har ny kundetilgang og er i sorte tal igen.”

Bureauet har i starten af i år bl.a. sagt farvel til Frederik Zoega, der er gået til Kunde & Co.

To dårlige regnskaber har tæret på kapitalen, og bureauets moderselskab, Monaki, har skudt 1,4 mio. kr. ind i ekstra kapital.

Monaki har Vibeke Nannerup og hendes mand, Morten Kirckhoff fra Advance, som ejere.

Nøgletal for Liquidmnds

  • Bruttoavance 6,0 mio. kr. +15,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 500.000 kr. +15,4 pct.
  • Lønandel 92,6 (108)
  • Resultat af primær drift -1,935 mio. kr. +15,8pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz