Flyvende start hos ungt digitalt bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Antallet af medarbejdere er vokset hurtigt, og nu kan man så føje et fornuftigt første regnskab til hos Creuna-udbrydere.

I slutningen af 2011 satte fire tidligere Creuna-medarbejdere sig sammen og stiftede Think Digital. Det gik godt, og bureauet voksede hurtigt på antallet af medarbejdere. Nu kan man så også prale med et første regnskabsår med fornuftige nøgletal og et plus på bundlinjen.

Overskudsgraden blev 12,3 og det er et fornuftigt niveau i branche-sammenhæng.

Der er dog lagt op til mere, hvis man dømmer på udviklingen i antallet af medarbejdere. Det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere for første regnskabsår var lidt over 5. Med udgangen af året var der dog 12 ansatte svarende til knap 9 fuldtidsansatte, og med indgangen til maj var der 16 ansatte.

“Vi har givet den gas med ansættelser, og er alligevel kommet ud med overskud. Det er vi glade for,” siger den ene af stifterne, Mads Gustafsen, og fortsætter:

“Det er en hårfin balance at vækste hårdt og samtidig holde et positivt cashflow. Og vi har ingen investorer og ingen kreditter – det har krævet både mod og en følsom hånd på rattet. Vi er faktisk knaldstolte.”

Bureauet mener at have fundet en niche i digital strategisk rådgivning, kombineret med stærke user experience-kompetencer og kreativitet.

“Kunderne kan være meget i tvivl om, hvilke bureautyper, de skal vælge i forhold til den digitale verden. Vi har søgt at holde et stærkt fokus på det forretnings-strategiske frem for at komme i konkurrence om koncepter,” siger Mads Gustafsen og fortsætter:

“Det er selvfølgelig en rolle, som mange andre bureauer også gerne vil spille, men vi har bestræbt os på at være meget fokuseret på det strategiske og så være åbne for at samarbejde med andre bureauer, og det er måske det, der har virket for os.”

Nøgletal for Think Digital

  • Bruttoavance 4,3 mio. kr.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 860.000 kr.
  • Lønandel 67,4
  • Resultat af primær drift +0527 mio. kr.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz