FN-budget til dansk bureau

Peter Engholm
25@mail.dk

UNOPS samarbejder med partnere i 60 lande om at bygge skoler og uddanne læger. I en global bureaukonkurrence vandt et dansk bureau, der skal sikre et nyt intranet og vidensdeling.

I et udbud, der gik kloden rundt, har Bysted vundet opgaven om at designe det intranet, som alle UNOPS’ afdelinger fremover skal bruge.

UNOPS står for United Nations Office for Projects Services – et selvejende serviceorgan for FN, der i samarbejde med lokale partnere fordelt på 60 lande gennemfører humantiære projekter, bl.a. at bygge skoler og uddanne læger.

“UNOPS har før haft en teknisk platform, men vil nu i højere grad arbejde med kommunikation. Netop i en så operationel organisation er det afgørende med videns-infrastruktur, vidensdeling og projektledelse, og det skal vores intranet understøtte,” siger Mikkel Noe Westh, Bysteds chefrådgiver for digital kommunikation.

UNOPS beskæftiger på globalt plan godt 6.000 medarbejdere og gennemfører årligt projekter for ca. 1 milliard USD. Organisationen har hovedsæde i København og har derudover fem regionale kontorer.

“Udfordringen er at skabe et design, der verden over er både anvendeligt og fleksibelt, samtidig med at UNOPS corporate brand træder tydeligt frem. UNOPS vil have et mere strømlinet intranet, der giver bedre sammenhæng på tværs af de mange lande og projekter, UNOPS’ arbejder med,” siger Mikkel Noe Westh.

For at løse udfordringen og skabe et intranet, der kan benyttes over hele jorden, arbejder Bysted med klikbare prototyper af designet. Og for de teknisk betonede: Prototyperne, der udarbejdes i Adobe Fireworks, er fuldt fungerende dele af det samlede intranet. Det gør det muligt for UNOPS at teste designet af på deres lokale kontorer.