Fodboldvold trækker det gule kort hos sponsorer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Både SAS og Carlsberg udtrykker bekymring over den seneste tids uroligheder blandt SAS-liga klubbernes fans.

DAGENS MEDIA: De er ikke på vej ud af fodbolden. Men de store sponsorer er bekymrede over de uroligheder, man på det seneste har oplevet blandt fans af SAS-liga klubberne, og det må således betragtes som et gult kort.

SAS’s marketingchef, Christian Linnelyst, siger direkte til Børsen i dag: “Vi følger udviklingen nøje, og hvis volden går hen og bliver endnu mere ekstrem, så er det ikke sikkert, vi forlænger vores sponsorat”.

Også hos Carlsberg giver marketingdirektør Morten Hjort udtryk for bekymring.

Det er store penge, der er på spil for klubberne. Fodbolden skønnes at være på ca. 500 mio. kr. ud af de 1,2 mia. kr., sportsponsoreringen opgøres til.