Første nye Post-bureau valgt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

En delaftale med mest fokus på det svenske marked er tilfaldet et højtprofileret svensk bureau.

PostNorden er i gang med at vælge nye bureauer over en bred kam. Det er dog en langstrakt proces, som først forventes på plads i løbet af efteråret.

Til gengæld er der nu sat bureau på et delbudget, som hedder PostNord Logistics – et produkt, der er større i Sverige end i Danmark.

Men selv om det ikke hører til de kendteste brands, så er det ikke desto mindre et ret kendt bureau, som har vundet opgaven – nemlig Forsman & Bodenfors.

PostNord Logistics omfatter logistik-løsninger i de nordiske lande og Tyskland og repræsenterer ifølge Resume ca. en tredjedel af koncernens samlede omsætning i 2012.

“Den nordiske logistikforretning har høj prioritet i koncernens strategi, og markedskommunikationen skal udvikle positionen som det naturlige førstevalg som logistikpartner i Norden,” siger kommunikationsdirektør Per Mossberg, PostNorden.

Forsman & Bodenfors har et samarbejde med Umwelt i Danmark, som også har deltaget i pitche – og som forventes at komme til at spille en rolle i arbejdet. På nuværende tidspunkt står det dog ikke klart, hvad bureauet kommer til at arbejde med.

Den igangværende konkurrence retter sig mod tre hovedområder:

  • Posten AB
  • Post Danmark
  • PostNord.