For anden gang på kort tid: OMG har fyret folk

En ”mindre reduktion” i medarbejderantallet er nu efterfulgt af en lidt større.

For nylig oplyste OMD, at man havde måttet sige farvel til 2 personer, og yderligere 2 i Omnicom Media Group. Siden er der tilføjet yderligere 6 personer i OMD og 2 i PHD.

“Vi foretog en mindre reduktion i november, og den er i januar fulgt op af en lidt større. Vi henholder os til oplysningerne fra annoncørerne – altså hvor meget de har tænkt sig at annoncere – og de annoncerer mindre. Vi har ikke mistet kunder, men når den samlede medieomsætningen herhjemme falder 10-15 pct., så er det evident, at vi må reducere,” siger Peter Gottfredsen, adm. direktør i OMG Nordic.

Han understreger, at mens den traditionelle medieomsætning falder, så stiger omsætningen i andre dele af Omnicom Media Group. Derfor opstår den umiddelbart paradoksale situation, at personer på vej ud ad døren med fyreseddel i hånden kan læse jobopslag.

“Vi søger og ansætter nye folk inden for tre områder: analyse og beslutningsstøtte-systemer, konsulentrådgivning og hele det digitale område,” siger Peter Gottfredsen.

Andre mediabureauer – her tænker jeg på dem inden for WPP-koncernen – havde et stramt ansættelsesstop i 2. halvår af 2008. Dengang ansatte I, og nu må I fyre …

“Ja, men vi ansatte – og ansætter stadig – specialister netop inden for de tre nævnte vækstområder. Vi bemander bureauerne efter behovet, og derfor må vi desværre sige farvel til nogle inden for medieomsætning – fordi der er færre indrykninger i dagblade og på tv – samtidig med at vi opruster i retning af at blive et egentligt marketing rådgivningshus,” siger Peter Gottfredsen.

OMG’s nedskæringer vækker undren, fordi det er svært at få øje på, hvordan gruppen skulle være mere ramt end alle andre, og andre steder afviser man at have måttet skride til fyringer.

Adm. dir. Michael Thim, IUM forklarede i januar, at tilpasningerne var sket ved at undlade vikaransættelse på et barselsorlover, og den melding er der ikke ændret på.

Hos Mediacom siger adm. dir. Ulrik Thagesen:

“Der er ikke noget i vente, men jeg tror, at alle bureauchefer holder øje med situationen, og ingen kan udstede garantier, som markedet er i øjeblikket. Det er svært at se langt ud i fremtiden”.

Selv om mediabureauerne generelt har større honorarindtægter, så gør en faldende medieomsætning ondt på mere end én måde. De mange mediekroner, der kanaliseres gennem systemet, betyder, at finansindtægter fylder godt på bundlinjen. Færre penge gennem systemet er lig færre indtægter, og hvis kunderne samtidig kræver ændringer i kredittiden, så kan det give yderligere indhug.