For første gang i mange år: Wundermans overskud faldt

Finn Graversen,
journalist

Forretningen voksede fortsat betydeligt, men i 2022 voksede omkostningerne endnu mere, og derfor gik det tilbage på bundlinjen. Bureauer som Adapt, Dwarf og 1508 voksede mere end Wunderman.

Når et bureau vokser med godt 50 mio. kr., og noterer et overskud før skat på 164 mio. kr., så må den umiddelbare reaktion være at kippe med flaget og anerkende succesen.

Men det har mere eller mindre været historien om Wunderman i mange år. Bureauet er siden 2014 blev ca. 17-doblet – og nej, det er ikke en trykfejl. I 2014 lød bruttoavancen på ca. 39 mio. kr. I 2022 landede den på ca. 650 mio. kr.

Så der, hvor regnskabet for 2022 skiller sig ud, er for en gangs skyld en negativ udvikling. Resultatet før skat faldt med knap 13 pct. til ca. 164 mio. kr., hvilket er knap 25 mio. kr. mindre end året før.

En lidt pudsig udvikling, fordi der har været færre medarbejdere i 2022, således, at lønandelen faldt og bruttoavancen pr. medarbejder steg – en udvikling, der normalt vil udløse et større overskud. Men der er en anden post, som er steget markant – nemlig andre eksterne omkostninger: Husleje, kontorhold, markedsføring etc. Den er steget med mere end 60 pct. lig med ca. 80 mio. kr.

Wunderman ønsker ikke at kommentere på enkeltposter i regnskabet, så man skal lede efter en forklaring i beretningen. Af den fremgår, at regnskabet er i overensstemmelse med ledelsens forventninger, og at året har været præget af konsolideringer og investeringer i fremtidens forretning. Dette inkluderer nye og forbedrede services, acceleratorer, teknologier samt etableringen af nye datterselskaber og geografiske enheder. Desuden fremhæves væsentlige investeringer i immaterielle rettigheder.

En lidt pudsig detalje i forbindelse med bureauets regnskab er, at det rent faktisk trækker ned på den foreløbige status på branche-gennemsnittet. Før Wundermans regnskab var der registreret regnskaber fra 25 digitale bureauer med en samlet bruttoavance på ca. 840 mio. kr., og de stod til en samlet vækst i 2022 på knap 18 pct.

Wunderman fylder så meget, at den samlede vækst for de digitale bureauer nu står til knap 14 pct.

Blandt de digitale bureauer, som i første kvartal har aflagt regnskaber med større vækst, finder man Adapt, Dwarf og 1508. Ingen af dem kan dog matche Wundermans performance udtrykt på nøgletal som bruttoavance pr. medarbejder og lønandel.

Nøgletal for Wunderman

 • Bruttoavance 652,340 mio. kr. +8,8 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,44 mio. kr. +13,3 pct.
 • Lønandel 45,3 (49,2)
 • Resultat før skat +164,270 mio. kr. -12,9 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Adapt

 • Bruttoavance 87,891 mio. kr. +25,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 720.418 kr. +13,8 pct.
 • Lønandel 75,2 (75,7)
 • Resultat før skat +3,828 mio. kr. +191,1 pct.

Nøgletal for Dwarf

 • Bruttoavance 49,437 mio. kr. +17,6 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 810.443 kr. +0,3 pct.
 • Lønandel 78,2 (77,8)
 • Resultat før skat +4,011 mio. kr. +9,7 pct.

Nøgletal for 1508

 • Bruttoavance 31,774 mio. kr. +17,8 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,059 mio. kr. +2,1 pct.
 • Lønandel 55,9 (58,5)
 • Resultat før skat +8,005 mio. kr. +117,2 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz